Mesane Kanalı

Akupedia sitesinden
Bu sayfanın onaylanmış revizyonudur; en son revizyon değildir. En son sürümü görüntüleyin.
Şuraya atla: kullan, ara

Majör Noktalar

ME 2: Lokal nokta.


“Zan Zhu” “Toplanık Kamış” (“Toplanık Kaşlar”)


Yer: Kaşın mediyal sonunda, gözün iç köşesinin yukarısında. Nokta, göz çukurunun kenarında bulunan ve genellikle palpasyon için uygun olan mediyal frontal çentiğin üstünde yer alır.

! Frontal çentik, supratroklear arterin çıkışını ve n.infraorbitalisin (Göz altı siniri) mediyal dalını temsil eder. Açık bir şekilde daha fazla lateral olan ve her iki supratrochlear arterinde çıkışını ve göz altı sinirinin lateral dalını temsil eden göz altı deliği değildir. Çıkışın her iki noktasıda şekil ve pozisyon açısından farklılık gösterir. Frontal çentik nadiren frontal foramina olarak belirir; göz altı deliği ise nadiren göz altı çentiği olarak görünür.

Öneri: Çin literatürü, göz altı sinirinin mediyal dalına doğru geçen bir “göz altı çentiğine” değinir. Bu çentik göz altı deliğini temsil etmez.

İğneleme derinliği: Yaklaşık 0.3 sun, burunun köküne doğru deri altından veya ME 1 noktası doğrultusunda kaudal olarak.

İndikasyon: Göz hastalıkları, baş ağrısı, nasal farenks rahatsızlıkları, saman nezlesi, aksırma isteği, glokom hastalığı, gözyaşı ifrazatı yetmezliği (azlığı?), baş dönmesi, anosmi, tik, frontal sinüzit. Ekstra nokta Yin Tang (EX-HN) ile kombine olan her iki ME 2 noktasıda (soldaki ve sağdaki ME 2 noktaları) “ventral sihirli üçgen”i meydana getirir. Bu üç kombine nokta nasal farenks üzerinde kuvvetli bir etkiye sahiptir.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Eksterior patojenik faktörleri atar, özellikle rüzgar ve ısı, gözleri temizler ve güçlendirir, karaciğeri rahatlatır, gözyaşı ifrazatını düzenler, kanaldaki obstrüksiyonları atar.

ME 10: Parasempatik sinir sistemi üzerinde etkili nokta.


“Tian Zhu”

“Cennetin Direği”

Yer: Dikey oryantasyon: Mediyan hatta 1.3 sun lateral (Yönetici damar), trapezius kasın gövdesinde ( hemen noktanın alçalmaya başladığı yerde). ME 10 noktası, dorsal saç çizgisine 0.5 kraniyal yerde bulunur, GV 15 noktasına lateral, büyük oksipital sinirin çıkışına yakındır. Yatay oryantasyon: C2 (axis)’nin spinous çıkıntısının yukarısında.

! ME 10 noktası C1 (atlas) ve C2 (axis) arasındaki seviyede yer alır. Palpasyonda bu bölge, ilk elle dokunulabilir vertebral spinous çıkıntıya kraniyaldir. Palpasyon genellikle, çok kasılmış olan nükal bağı rahatlatmak için baş hafifçe geriye döndürüldüğünde daha başarılıdır.

Açıklama: ME 10 noktası GB 20 noktasından hafifçe daha mediyal ve kaudal doğrultuda bulunur.

İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine.

! Omuriliği iğneleme ihtimalini ortadan kaldırmak için, özellikle kaşeksili hastalarında, iğnelemenin derinliği 1.5 sunu geçmemelidir.

İndikasyon: Burun ve göz üzerinde kuvvetli etki, ME 2 noktası üzerinde değiştirici etki (ön-arka bağlantısı), yaygın vagus etki; anosmi, servikal sendrom, baş dönmesi, migren, üşütme, tonsilit; vücudun genel tonusunun düzenlenmesine etki eder.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Eksterior ve interior rüzgarı atar, soğuğu dağıtır, ısıyı serinletir, gözleri, başı ve zihni temizler, kanaldaki obstrüksüyonları açar, kasları ve tendonları rahatlatır, beli kuvvetlendirir.

ME 11: Kemiklerin esas noktası.


“Da Zhu” “Büyük Akım” (“Büyük Aks”)

Kemiklerin Esas Noktası

Yer: T1 spinöz çıkıntının alt kenarına1.5 sun lateral. ! Kollar yana bırakıldığında, mediyan hat ile skapulanın mediyal kenarı (skapulanın mediyal kenarındaki palpasyonu kolay olan skapular omurganın bağlantı seviyesinde) arasındaki mesafe 3 sundur.

Öğrenmeyi kolaylaştırmak için: Mesane kanalının ME 11 ve ME 17 noktalarının numaralamasındaki son hane toraks vertabların numaralamasını takip eder (örn., ME 11 noktası T1’in altında yer alır, ME 13 noktası ise T3’ün altında).

İğnelem derinliği: 0.5 sun, dikine veya mediyal doğrultuda meyilli.

Öneri: İğneleme meyilli mediyal doğrultuda gerçekleştiğnde, iğnenin ucunu hafif kaudal doğrultuda hareket ettirin..

İndikasyon: Servikal sendrom, omuz-kol sendromu, sinüzit, baş ağrısı, bronşiyal astım, ateşli soğık algınlıkları.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kanaldaki obstrüksüyonları açar, kasları ve tendonları rahatlatır, rüzgar ve ısı gibi eksterior patojenik faktörleri atar, kanı tonifiye eder.

ME 11 (Her iki taraftada) + GV 14: “Dorsal sihirli üçgen” rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkiye sahiptir.

ME 13: Akciğerin arka Shu noktası.


“Fei Shu” “Akciğer Arka Taşıyıcı Nokta”

Akciğerin Arka Shu Noktası

Yer: T3 spinöz çıkıntının alt kenarına 1.5 sun lateral.

! Kolları yana doğru bırakılmış ve ayakta duran hastada, T3’ün spinous çıkıntısının alt kenarı genellikle, skapulanın mediyal kenarındaki palpasyonu kolay olan skapular omurganın bağlantı seviyesinde bulunur. Arka taşıyıcı noktalar fonksiyonel dolaşım organlarına ait olduğu için, torasik organların (akciğerler, dolaşım sistemi, kalp) arka taşıyıcı noktaları torasik bölgede bulunur, bunlar abdominal bölgedeki sindirim organları ( karaciğer, dalak, pankreas, mide) ve lumbar bölgede bulunan ürogenital organlardır (böbrek, mesane).

İğneleme derinliği: 0.5 sun dikine ve meyilli.

Öneri: İğneleme meyilli mediyal doğrultuda gerçekleştiğinde, omuriliğin iğnelenme ihtimalinden kaçınmak için iğneyi hafifçe kaudal doğrultuda hareket ettirin.

İndikasyon: Solunum sistemi rahatsızlıkları, astım, öksürük, nefes darlığı, geceterlemesi.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Akciğer Qi’sini düzenler ve tonifiye eder, akciğerin azalan ve artan fonksiyonlarını uyarır, akciğerin ısısını ve boş ısısını (Yin yetmezliği) serinletir, Qi durgunluğunu dağıtır, akciğerdeki balgamı atar, öksürüğü, üzüntüyü, sebepsiz hüzünü ve geçmişe bağlılık?.

ME 14: Kalp zarının arka Shu noktası.


“Jue Yin Shu” “Jue Yin Arka Taşıyıcı Nokta”

Perikardiyumun Arka Shu Noktası (“Perikardiyum Shu”) (Kan Dolaşım Sistemi-Cinsellik)

Yer: T4 sipinöz çıkıntının alt kenarına 1.5 sun lateral

İğneleme derinliği: 0.5 sun, dikine veya mediyal kaudal doğrultuda meyilli (Bkz. ME 11 ve ME 13 noktaları).

İndikasyon: Fonksiyonel kalp rahatsızlıkları, hıçkırık, psikosomatik problemler, göğüs anjini, bronşit, bronşiyal astım, kan dolaşımsal bozukluk.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kalbi düzenler, göğüsü rahatlatır.

ME 15: Kalbin arka Shu noktası.


M“Xin Shu” “Kalp Arka Taşıyıcı Nokta”

“Kalp Arka Shu” Kalbin Arka Shu Noktası

Yer: T5 spinöz çıkıntının alt kenarına 1.5 sun lateral.

İğneleme derinliği: 0.5 sun, dikine veya mediyal kaudal doğrultuda meyilli (Bkz. ME 11 ve ME 13 noktaları).

İndikasyon: Kalp hastalıkları, yüksek ateş, gece terlemesi, menopozal problemler, uykusuzluk, tedirgilik.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Isıyı temizler, zihni dinginleştirir (Shen), beyini uyarır, kanı güçlendirir, kalbi besler.

ME 13 + [KB 11]: Pruritus (Kalp ısısı).

ME 17: Diyaframın arka Shu noktası. Kanın esas noktası.


“Ge Shu” “Diyafram Arka Taşıyıcı Noktası”

(“Diyafram Shu”) Diyaframın Arka Taşıyıcı Noktası, Kanın Esas Noktası

Yer: T7 spinöz çıkıntının alt kenarına 1.5 sun lateral.

! Kolları yana bırakılmış ayaktaki hastada, T7’nin alt kenarı genellikle skapulanın inferior angulusunun seviyesinde bulunur.

İğneleme derinliği: 0.5 sun, dikine ya da mediyal-kaudal doğrultuda meyilli (Bkz. ME 11 ve ME 13 noktaları).

İndikasyon: Diyafram üzerinde belirgin etki; hıçkırık, gastrokardiyak sendrom, kusma, bronşiyal astım, venöz bileşenli hematolojik rahatsızlıklar, nefes darlığı, ürtiker.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kanı besler ve düzenler, kanın durgunluğunu atar, kan ısısını serinletir, göğüsü ve diyaframı rahatlatır, kanı ve [Qi’yi] tonifiye eder, mide Qi’sini harmonize eder.

ME 18: Karaciğerin arka Shu noktası.


“Gan Shu” “Karaciğer Arka Taşıyıcı Nokta”

(“Karaciğer Shu”) Karaciğerin Arka Shu Noktası

Yer: T9 spinöz çıkıntının alt kenarına 1.5 sun lateral.

! Öğrenmeyi Kolaylaştırmak için: ME 17 noktasına kadar mesane kanalının noktalarının numaralanmasındaki son hane toraks vertebraların numaralanmasını takip eder (örn., ME 17 noktası T7’nin altında yer alır; ME 18 noktası ile başlayarak, bir vertebra eklenir (örn., ME 18 noktası T9’un altında bulunur).

İğneleme derinliği: 0.5 sun, dikine veya mediyal-kaudal doğrultuda meyilli (Bkz. ME 11 ve ME 13 noktaları).

İndikasyon: Bozuk karaciğer metabolizması, görme bozukluğu, baş dönmesi, epigastrik ve hipokondriyak bölgede tansiyon, zor menstrüasyon, kas gerilmesi, kas krampları, üst abdomende ağrı, duygusal hipereksitabilite.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Karaciğeri ve safra kesesini düzenler ve tonifiye eder, karaciğer kanını besler, karaciğer Qi’sinin durgunluğunu atar, interior rüzgarı dindirir, karaciğer ve safra kesesindeki nem ısısını serinletir.

ME 19: Safrakesesinin arka Shu noktası.


“Dan Shu” “Safra Kesesi Arka Taşıyıcı Noktası” (“Safra Kesesi Shu”)

Safra Kesesinin Arka Shu Noktası

Yer: T10’un spinöz çıkıntısının alt kenarına 1.5 sun lateral.

İğneleme derinliği: 0.5 sun, dikine veya mediyal-kaudal doğrultuda meyilli (Bkz. ME 11 ve ME 13 noktaları).

İndikasyon: Safra kesesi rahatsızlıkları, kusma, ağızda acı tat, asit reflu.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Safra kesesini düzenler, gözleri destekler, karaciğer ve safra kesesindeki nem ısısını serinletir, göğüsü ve diyaframı rahatlatır, mide Qi’sini harmonize eder.

ME 20: Dalağıın arka Shu noktası.


“Pi Shu” “Dalak Arka Taşıyıcı Noktası” (“Dalak Shu”)

Dalağın Arka Shu Noktası

Yer: T11 spinöz çıkıntının alt kenarına 1.5 sun lateral

İğneleme derinliği: 0.5 sun, dikine veya mediyal-kaudal doğrultuda meyilli (Bkz. ME 11 ve ME 13 noktaları).

İndikasyon: Gastrointestinal sistemin tedavisinde önemli nokta; meteorizm, dizanteri, iştahsızlık, mide ve oniki parmak bağırsağı ülseri, abdominal gerginlik ve şişkinlik hissi, ishal, ödematöz şiş, solunum sistemi kronik mukus hastalıkları, konvalesans.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Bütün dalak boşluğu sendromları için önemli nokta, dalağı ve mideyi tonifiye eder, kanı besler, nemi atar, balgamı dönüştürür.

ME 20 + ME 21: [Qi] ve kanın genel tonifikasyonu

ME 21: Midenin arka Shu noktası.


“Wei Shu” “Mide Arka Taşıyıcı Noktası”

“Mide Shu” Midenin Arka Taşıyıcı Noktası

Yer: T12 spinöz çıkıntının alt kenarına 1.5 sun lateral.

İğneleme derinliği: 0.5 sun, dikine veya mediyal-kaudal doğrultuda meyilli.

İndikasyon: Mide rahatsızlıları, sindirim problemleri, mide bulantısı, kusma, gastrik motilite, hıçkırık, iştahsızlık.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Midenin tonifiyesi ve düzenlenmesi için önemli bir nokta, düşen mide Qi’sini harmonize eder, nemi ve besin durgunluğunu atar.

ME 23: Böbreğin arka Shu noktası.


“Shen Shu” “Böbrek Arka Taşıyıcı Nokta”

(“Böbrek Shu,” “Yaşam Denizi”) Böbreğin Arka Shu Noktası

Yer: L2 spinöz çıkıntının alt kenarına 1.5 sun lateral.

! L2 omurunun lokalizasyonu için, kalça kemiği çıkıntısından başlanması önerilir (omur L4, bkz. ME 25 noktası).

İğneleme derinliği: 0.5-1.5 sun, dikine.

İndikasyon: Renal fonksiyonu ve dolaşımı güçlendirmek için mükemmel bir nokta, bütün kronik rahatsızlıklar için kullanılır; kronik halsizlik ve yorgunluk, kronik bel ağrısı, kronik astım, ürogenital sistem hastalıkları, alerjiler, romatizmal şikayetler. Bu nokta moxa ile çok sık kullanılan majör noktalardandır.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Böbreği tonifiye eder, beli güçlendirir, böbrek Yin’i ve böbrek Yang’ını tonifiye eder (büyük bir çoğunlukla), esansı (Jing) besler, kanı besler, kemikleri ve iliği destekler, duymayı ve görmeyi kuvvetlendirir, alıcı Qi’nin böbrek fonksiyonunu uyarır, nemi atar.

ME 23 + İB 4: Qi tonifiye (moxa).

ME 25: Kalın bağırsağın arka Sh noktası.


“Da Chang Shu” “Kalın Bağırsak Arka Taşıyıcı Nokatası”

(“Kalın Bağırsak Shu”) Kalın Bağırsağın Arka Shu Noktası

Yer: L4 spinöz çıkıntının alt kenarına 1.5 sun lateral.

! Omur L4 kalça kemiği çıkıntısı seviyesinde yer alır. Spinous çıkıntının alt kenarı biraz daha derindedir.

İğneleme derinliği: 0.5-1.5, dikine.

İndikasyon: Obstipasyon, ishal, kalın bağırsak rahatsızlıkları; bel ağrısı vakalarında önemli nokta.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Durgunluğu atar.

ME 27: İnce bağırsağın arka Shu noktası.


“Xiao Chang Shu” “İnce Bağırsak Arka Taşıyıcı Nokta”

(“İnce Bağırsak Shu”) İnce Bağırsağın Arka Shu Noktası

Yer: Birinci sakral foramen seviyesinde, dorsal mediyan hatta 1.5 sun lateral, kuyruk sokumu kemiği ve süperiyor arka ilyak omurganın üst bölgesi arasındaki alanda.

! Süperiyor arka ilyak omurganın palpasyonunda, ME 27 noktası kraniyal ve mediyal doğrultuda yer alır. Süperiyor arka ilyak omurganın palpasyonu genellikle kuyruğa doğru olur, çünkü kemikli kutup kaudal olarak kıvrımlanır. Süperiyor arka ilyak omurganın lokalizasyonuna yardım: Gluteal kas çukurundan başlayarak 45 derecelik açıyla laterokraniyal doğrultuda yaklaşık 3 sun olarak palpasyon yapınız.

İğneleme derinliği: 0.5-1.5 sun, dikine; mümkün olduğunca sakroilyak ekleme doğru hafif meyilli lateral doğrultuda.

İndikasyon: Bel ağrısı, üreme organları rahatsızlıkları, erken boşalma, idrar tutamama.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Nemi atar, idrar yolunu düzenler, durgunluğu atar.


ME 28: Mesanenin arka Shu noktası.


“Pang Guang Shu” “Mesane Arka Taşıyıcı Noktası”

(“Mesane Shu”) Mesanenin Arka Shu Noktası

Yer: İkinci sakral foramen seviyesinde, dorsal mediyan hatta 1.5 sun lateral, Süperiyor arka ilyak omurganın palpasyonunda, ME 28 noktası hafif kaudal mediyal doğrultuda yer alır.

İğneleme derinliği: 0.5-1.5 sun, dikine. Mümkün olduğunca sakroilyak ekleme doğru hafif meyilli lateral doğrultuda

İndikasyon: Bel ağrısı,mesane hastalıkları.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Nemi atar, alt ısıtıcıdaki idrar yolunu düzenler, durgunluğu atar, ısıyı ortadan kaldırır.


ME 36: Geniş spektrum aktiviteli lokal nokta.


ME 36 “Cheng Fu” “Alıcı Destek”

(“El Desteği”)

Yer: Gluteal kas çukurunun ortasında (uyluk kemiğinin değil).

Öneri: Bu nokta siyatik sinirinin çok yakınında yer alır. Derin iğneleme durumunda, siniri iğnelemek olasıdır; Perinöral dokuda iğnenin pozisyonu akupunkturun etki alanını ifade eder.

İğneleme derinliği: 0.5-1.5 sun, dikine.

İndikasyon: Bel ağrısı-siyatalji sendromu.

! ME 36 noktası iskiyatik tüberozite üzerinde yer alır. Bu nokta aynı zamanda iskiyorural kasların entezopatisinde ağrılıdır (yarı tendinöz kas, membranous kas, uyluk biseps kas).

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Durgunluğu atar.

ME 40: Mesanenin küçük deniz noktası (Küçük He noktası).


“Wei Zhong” “Popliteal Merkez”

Mesanenin Alt Deniz Noktası (Alt He Nokta)

Yer: Popliteal boşluğun ortasında. Bu nokta tibiyal sinirin ve popliteal arterin yakınında bulunur.

İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine.

İndikasyon: Bel ağrısı, gonalji, alt ekstremite felci; alt bel omuru için önemli distal bir nokta; deri hastalıkları, böbrek ve mesane rahatsızlıkları, egzema, herpes zoster hastalığı, sedef hastalığı (kan ısısı, microphlebotomy kullanınız), idrar zorluğu.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kanaldaki ve kollateral damarlardaki obstrüksüyonları açar, tendonları rahatlatır, beli ve dizi güçlendirir, ısıyı temizler, nem ısısın atar, kanı serinletir, kandaki durgunluğu atar.

Öneri: Me 40 noktasını konjesyon durumlarında kullanınız; Me 60 noktası kronik durumlarda ve soğuk algınlığı semptomlarında daha uygundur.

ME 43: Geniş spektrum aktiviteli nokta.


Me 43 “Gao Huang” “Hayati Organlar”

Yer: T4 spinöz çıkıntının alt kenarına 3 sun lateral.

! Me 43 noktasının lokalizasyonu büyük romboid kasta veya toraks iliokostal kasta çok yaygın olan tetikleyici bir noktaya karşılık gelir. Derin iğneleme ile, iğnenin ucu çeşitli segmentlerin (C4-C5, T1-T4) spinal sinirleri tarafından sinir sistemine bağlanan kasların (trapezius kasın asendan kısmı, büyük romboid kas, toraks iliokostal kas) epeyce içinden geçer.Trapezius kasın asendan kısmı baş bezenşiminin parçalarından embriyolojik olarak gelişir ve yardımcı sinir tarafından sinir sistemine bağlanır. Bu yüzden, birçok segmenti kaplayan Me 43 noktasının geniş etkisi aynı zamanda konvensiyonel tıp açısından açıklanabilir.

İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, Me 14 noktasına doğru deri altından meyilli doğrultuda (etkiyi arttırıcı), veya iki-parmak koruma metodunu kullanarak dikey doğrultuda 0.5 sun.

İndikasyon: Solunum sistemi rahatsızlıkları, palpitasyon, konsantrasyon eksikliği, empotens, gastrointestinal hastalıklar, sırt ağrısı; geniş spektrum

İndikasyonlar: bu nokta tedaviye karşılık vermeyen kronik hastalıklarda gereklidir.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Qi’yi tonifiye eder, Jing’i besler, akciğer, böbrek ve kalp [Yin’ini] besler, zihni güçlendirir.

ME 54: Lokal nokta.


“Zhi Bian” “En Aşağı Sınır”

Yer: Dördüncü sakral foramen seviyesindeki sakral hiyatusa 3 sun lateral.

! Me 54 noktası iğnelendiğinde, kaba et kası, ve hala derin olan, piriformis kasa ulaşılır. Her iki kastaki gerginlik lumbar-pelvik kalça bölgesinde ağrı meydana gelmesinde önemli bir rol oynar. Siyatik sinir derinde yer aldığı için, buranın derin iğnelemede iğnelenme riski vardır.

İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine.

İndikasyon: Siyatik hastalığı, baldır ikiz kasında kramplar, aşil tendonunda ağrı; bel problemleri ve anal bölge (hemoroidler) için önemli uzak bir nokta, periferal dolaşım sistemi rahatsızlıkları (intermittan klodikasyon). Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kanaldaki ve kollateral damarlardaki obstrüksüyonu açar, tendonları rahatlatır, nem ısısını temizler, kanı canlandırır.

ME 60: Periferal ağrı noktası.


“Kun Lun” “Kun Lun Dağları”

(“Büyük ve Yüksek”)

Yer: Lateral malleolus ve aşil tendonu bağlayan hattın ortasında.

! “De Qi” hissi genellikle iğne kalkaneusa doğru yöneltildiği zaman açıkca meydana çıkar. Me 60 noktası literatürde [Bö 3] noktasının karşısında yer alan nokta olarak tanımlanıyor. Fakat, bu dış ve iç ayak bileğinin aynı seviyede yer almaması gibi bir durum değil.

İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine.

İndikasyon: Majör periferal ağrı noktalarından biri, özellikle alt ekstremite için. Belkemiği ağrı sendromları, sefalalji, aşil tendondaki ağrı, ayak bleği eklem bölgesindeki afeksiyonlar, dismenore esnasında meydana gelen ağrılı menstrüasyon, pıhtılaşmış menstrüal kan, doğumun uzun süren kısmı, plasental retansiyon.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Renal fonksiyonu ve dolaşımı güçlendirir, sırtı ve dizi güçlendirir, kasları ve tendonları rahatlatır, kanaldaki ve kollateral damarlardaki obstrüksüyonları açar, ısıyı temizler, kanı yayar ve uterusdaki kanın durgunluğunu atar, Tai Yang aksından patojenik faktörleri atar, interior ve eksterior rüzgarı atar.

Dikkat! Hamilelik esnasında iğneleme tedaviye uygun değildir.

ME 62: Olağanüstü kanalın açılış noktası, Yang Qiao Mai (Yang Heel damarı).


“Shen Mai” “Dokuzuncu Kanal”

(“Germe Kanalı”) Olağanüstü Yang Qiao Mai Kanalının Açılış Noktası

Yer: Lateral malleolusun ucunun direkt olarak aşağısında, talus ve kalkaneusun arasındaki artiküler çukurda.

İğneleme derinliği: 3-5 mm, dikine.

İndikasyon: Stres kaynaklı baş ağrısı, psikovejetatif bozukluk, peroneal nöralji ve parezi, alt ayak bileği eklemi disfonksiyonu (pronasyon, supinasyon).Kanıtlanmış kombinasyon: Stres kaynaklı baş ağrısı için [İB 3] + Me 62.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kanaldaki ve kollateral damarlardaki obstrüksüyonları açar, tendonları ve kasları rahatlatır, zihni berraklaştırır ve dinginleştirir, eksterior patojenik faktörleri atar, [Yang] Qiao Mai açar.

ME 67: Tonifikasyon noktası.


“Zhi Yin” “İçeriye Ulaşma”

Tonfikasyon Noktası

Yer: Beşinci ayak parmağı tırnağının lateral köşesi.

İğneleme derinliği: 1-2 mm, dikine; gerkirse kanamasına izin verin.

İndikasyon: Sefalalji, üriner retansiyon, uterin inerti; doğum kolaylaştırma, fetal malpozisyon.

Dikkat! Hamilelik esnasında iğneleme tedaviye uygun değildir. Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kanaldaki ve kollateral damarlardaki obstrüksüyonları açar, rüzgarı atar, kanı güçledirir, gözleri ve zihni temizler.

Mesane Kanalıyla Bağlantılı Noktalar

CV 3

Mesanenin ön toplayıcı noktası (Mu noktası).

ME 28

Mesanenin arka taşıyıcı noktası (Arka Shu noktası).

ME 40

Mesanenin küçük deniz noktası (Küçük He noktası).

Mesane Kanalının İkili Bağlantıları

Üstten-alta bağlantı:

İnce bağırsak-mesane

Ying-Yang bağlantı:

Mesane-böbrek