Servikal spondiloz

Akupedia sitesinden
Bu revizyon, sayfanın hem onaylanmış hem de en son revizyonudur.
Şuraya atla: kullan, ara

Servikal spondiloz[değiştir]

Servikal spondiloz, servikal bel kemiğinin kemikten oluşmuş, kıkırdaklı ve lifli yapılarını içeren kronik progresif dejeneratif hastalık olarak tanımlanabilir, neredeyse dejeneratif intervertebral disk hastalığı ile bağlantılıdır. Karışıklıktan kaçınmak amacıyla, bu kavram akut disk prolaps vakalarında kullanılmamalıdır. Daha önceleri bu rahatsızlık osteoartrit, servikal spondilit, servikal sendrom, kondrom, bel fıtığı vs. olarak adlandırılırdı.

İntervertebral disk boşluğunun daralması ve osteofit oluşumu meydana gelebilir, ayrıca hafif boyun eklemleri subluksasyonu ortaya çıkabilir. Hafif inflamasyon ve şişli mevcuttur. Tüm bu değişiklikler sinir kökü üzerinde basınç ile sonuçlanabilecek intervertebral foramenin boyutunu küçültebilir ve normalde servikal bölgede ortalama 17 mm olan sipinal kanalın çapını daraltır. Sipinal kanalın çapı 12 mm altına düştüğü zaman, spinal kanal üzerinde meydana gelen hasar omurga üzerinde komprese yol açabilir. Orta yaş ve yaşlılarda daha yaygındır ve genellikle erkekler kadınlar daha fazla maruz kalırlar. Hastalık muhtemelen yaşlanma sürecinin bir parçası olarak görülüyor ve özellikle belirtilmelidir ki vakaların bir çoğu tamamen asemptomatiktir.

Klinik özellikler[değiştir]

Servikal spondiloz semptomları sinir köklerinin, omurganın ve iskeminin birleşik basıncından ve servikal spindeki ostreoartrit değişikliklerden meydana gelir. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Radikülopati Semptomlar[değiştir]

Sinir kökü basıncından ötürü meydana gelen radiküler ağrının başlangıcı akut, subakut ve sinsi olabilir. Ağrı derin ve bezdirici olabilir, fakat incitmeden ilgili kök veya köklere karşılık gelerek omuza ve üst uzuvlara doğru yayılır. Bu aynı dermatonal bölgelerde genellikle hissizlik ve karıncalanma görülür. Ağrı, başın ve boynun pozisyonun değiştirilmesi, özellikle öksürme, aksırma ve eğilme neticesinde artar. Hastalar genellikle boyundaki gerginlik ve tutulmadan ve bazen de paravertebral kasların kasılmasından şikayet ederler. Boyun ağrısı akut veya kronik olabilir ve hareket ağrıyı daha da kötüleştirebilir ve özellikle geceleri bezdiren, sabah kalkıldığında belirgin hale gelen bir hal alır. Genellikle hareket kısıtlılığı ile karşılaşılır ve çoğunlukla servikal omurgada lokal hassasiyet gözlemlenir. Dermatom örüntüyü takip etmeyen göndermeli ağrı anteriyor göğüs duvarına ve skapulerin mediyal sınırına doğru kayabilir. Hassas noktalar genellikle interskapular bölgede yer alır, oksipital bölgedeki baş ağrısı daha sıktır ve çoğunlukla şakaklara doğru tek taraflı ve çift taraflı olarak yayılır. Muayene çoğunlukla harekette azalma, servikal omurgada hassasiyet ve interskapular bölgede hassas noktalar olduğunu gösterir. İlgili dermatonlarda zaman zaman hiperestezi ve hipestezi gibi duyumsal değişiklikler görülür. Belki hafif güçsüzlük ve segmental biçimde kol ve el kas atrofisi olabilir. Başın üst kısmında meydana gelebilecek basınç yeniden ağrı ouşturabilir.

Miyelopati Semptomlar[değiştir]

Servikal spondilozda spinal omurilik basıncına, sinir kökü basıncı kadar sık rastlanmaz ve genellikle radikülopati semptomlarla bağlantılıdır. Alt ekstremite semptomlar 50 li yaşlarda kademeli başlangıca sahiptir ve yavaş yavaş ilerler. Servikal spondilozdaki servikal miyelopatinin çeşitli semptomları olabilir. Bazı hastalar özellikle veya çoğunlukla piramidal sendrom sergiler; diğerleri ise subakut kombine dejenerasyonlu konfüzyon ile sonuçlanan posterolateral sendrom sergiler. Servikal spondilozün teşhisi genellikle geçmiş, fizik muayene, nörolojik muayene ve düz röntgenler temel alınarak iyice anlaşılablir. Servikal omurga rutin olarak şu yollarla muayene edilir:

(1) Anteroposteriyor görüntü.

(2) Fleksiyon ve ekstansiyonda lateral görüntüler.

(3) İntervertebral foraminayı görselleştirmek için her iki doğrultuda eğik görüntüler.

Servikal omurganın düz röntgen filmleri anteriyor ve posteriyor osteofit oluşumlu disk alanlarının ve intervertebral foraminanın daralmasını gösterebilir.

Miyelografi lezyonun yerini belirlemede faydalıdır, fakat bazı komplikasyonlar vardır ve sadece iki koşulda gereklidir:

(1) Cerrrahi müdahale gerekliyse.

(2) Diğer ciddi lesyonlardan şüpheleniliyorsa.

Miyelogram dural sak indensasyonunu gösterebilir.

Akupunktur tedavisi[değiştir]

Akupunktur tedavisi radikülopati semptomlu vakalarda uygulanır. Omuriliğinde progresif hasar belirtileri olan miyelopatili servikal spondiloz hastalarında cerrahi müdahale gerekli olabilir. Akupunktur Noktalarının Seçimi Çin geleneksel doktrinine göre, “böbrek kemiğin görevini üstlenir” , servikal spondiloz “böbrek yetmezliği” sonucu meydana gelir, bunun üstüne “rüzgar” ve “soğuk” hastayı kuşatır ve ağrı, uyşukluk, karıncalanma vs. gibi radikülopati semptomlarla sonuçlanır. Böbrek ve mesane “su” elementine aittir ve içte ve dıştadırlar. Akupunktur noktaları mesane kanalı ve dermatonu kapsayan noktalar doğrultusunda seçilir.

Vücut Akupunturu Noktaları

Esas Noktalar: Tianzhu (Me-10), veya Fengchi (G-20) Huatuojiaji Sağ C3, C6, sol C5; veya sol C3, C6, sağ C5 Jianzhen (İB-9), Jianliao (TE-14), Jianyu (KB-15), Quchi (KB-11), Hegu (KB-4),

Ek Noktlar: Eğer ağrı skapuların mediyal sınırı boyunca ve interskapular bölgedeki hassas noktalarda kendini gösteriyorsa, aşağıdaki noktalar eklenir: Fengmen (Me-12), Jueyinshu (Me-14), Dushu (Me-16), Eğer ağrı anteriyor göğüs duvarı boyunca olursa, aşağıdaki noktalar kullanılır: Tanzhong (CV-17) Xinshu (Me-15) Shenmen (H-7) Eğer müsküler bir zayıflık varsa, lumbar bölgedeki ve alt organlardaki mesane kanalının noktaları seçilir: Shensu (Me-23), veya Qihaishu (Me-24) Dachangshu (Me-25), veya Guanyuanshu (Me-26) Xiaoachangshu (Me-27), veya Pangguangshu (Me-28) Chengfu (Me-36) Yinmen (Me-37) Weiyang (Me-39), veya Weizhong (Me-40) Zhibian (Me-54) Chengshan (Me-57) Kunlun (Me-60)

Her seferinde 6-8 nokta seçilir.

Kulak Akupunkturu Noktaları

Boyun Servikal omurga Endokrin Shenmen Omuz Kalp Oksipital Üçlü enerji verici Böbrek

Her seferinde 5 – 8 nokta kullanılır.

Akupunktur Manipülasyonu[değiştir]

Elektroakupunktur

İğneler “deqi” hissi yakalanana kadar yukarı ve aşağı, saat yönünde ve saat yönünün tersine doğru manipüle edilir. Daha sonra iğneler, aralıklı ve dayanılabilir yoğunlukta 20 – 30 dakikalığına elektrik uyarıcıya takılır. Ağrının şiddetine bağlı olarak günde bir veya iki günde bir uygulanabilir. Bir kür 10 seanstan oluşur. Bir kür başlangıç tedaviden sonra, eğer ilerleme görülürse, bunu takip eden kürlere devam edilir. Eğer hasta tedaviye yanıt vermezse, orikülo terapi eklenir.

Oriküloterapi

Kulak noktalarına kalıcı iğne takılır ve bu iğnelere günde üç kez bastırılır, veya kalıcı iğneler yerine kuru bezelye parçaları uygulanır. Haftada iki seans uygulanır, iki seans arasında bir gün ara verilir. Sağ veya sol kulak alternatifli olarak iğnelenir. Bir kür tedaviden sonra, eğer ilerleme kaydedilirse, bir diğer küre devam edilir. Subakut veya kronik vakalarda elektroakupunktur uygulaması çok etkilidir. Kulak akupunkturu da etkindir, fakat deneyimler vücut akupunkturunun daha etkili olduğunu gösteriyor. Kulak akupunkturu genellikle iki kürlük vücut akupunkturu arasında uygulanır, veya vücut akupunkturu sonuç vermediği zaman eklenir.

“Deqi” fenomeninin üretimi çok önemlidir, fakat torasik bölgedeki arka shu noktalarının tedavisinde dikkatli olunmalıdır ve iyatrojenik pnömotorakstan sakınmak için derin noktalar kullanılmamalıdır. Gırtlak, özellikle zayıf hastalarda, kolay hasar görebilir niteliktedir. Torasik bölgedeki arka shu noktalarını dikine iğnelemek yerine iğneyi mediyal olarak takmak daha iyidir. Akupunktur tedavisine cevap vermeyen hastaların servikal omurgasında kalıcı sütrüktür değişiklikler olduğu düşünülebilir, bunlar kemiksel veya yumuşak doku veya kord basısı ve miyelopati ile sonuçlanan iskemik değişiklikler olabilir. Eğer omurilik baskı altında ise ameliyettan başka alternatif olmayabilir. Ayrıca, intervertebral foraminaya sokulan çok sayıda osteofit varsa ameliyat uygun görülmeyebilir. Bu durumda akupunktur tedavisi denenebilir.


Vaka Geçmişi[değiştir]

Hasta L.M. : 42 yaşında erkek bir öğretmen olan hasta bir ay önce başlayan ve artarak devam eden sol anteriyor göğüs duvarı ağrısından ötürü incelemeye alındı. EKG normaldi. Hasta boyun ağrısı ve boyun gerginliği yaşadı. Ayrıca interskapular bölgede, sol omuzda ve sol üst kolun mediyal kısmında ağrı hissetti. Ağrı sürekli ve usandırıcı idi ve üst kolun mediyal kısmında karıncalanma gözlemlendi. Bir hafta önce hasta arkadaşı ile konuşurken ve boynunu sağ tarafa çevirirken sol omzuna, dördüncü ve serçeparmağına doğru yayılan bir hissettiğini bildirdi. Hareket kasları, mesane veya bağırsakla ilgili herhangi bir şikayet yoktu. Hastanın başka herhangi bir sağlık sorunu yoktu ve yakın dönemde travma geçirmemişti. Ağrı analjeziklere yanıt vermedi.

Muayene boyun hareketlerinde kısıtlılık ve alt servikal omurgada ve interskapular bölgede hassasiyet olduğunu ortaya koydu. Ayrıca tendon refleks aktivitesinde herhangi bir azalma görülmedi. Boynun sağ tarafa çevrilmesi üst kolda ve parmaklarda ağrıya yol açtı. Sol el kaslarında hafif hareket zayıflığına rastlandı. Nörolojik muayene sonuçalrı normaldi. Servikal omurganın düz röntgen filmleri intervertebral foraminada, C5 – 6 ve C6 – C7’ de ve osteofit oluşumlarında daralma olduğunu gösterdi. Bu bir servikal spondiloz vakası idi.

Tedavi ve daha fazla kür[değiştir]

Hasta aşağıda belirtildiği gibi tedavi edildi. Akupunktur noktaları şu şekilde seçildi: (1) Huatuojiaji noktaları (sol C3, C6, sağ C5), Jianzhen (İB – 9), Jianliao (ÜE – 14), Jianyu (KB – 15), Quchi (KB – 11), Hegu (KB – 4), (2) Huatuojiaji noktaları (sağ C3, C6, sol C5), Fengmen (Me – 12), Jueyinshu (Me-14), Xinshu (Me – 15). Bu iki akupunktur noktası grubu alternatifli olarak kullanıldı. Elektroakupunktur tedavisi günde bir kez uygulandı. İlk kürün (10 seans) ardından ağrı yoğunluğu azalma eğilimindeydi. 5 günlük bir aradan sonra hasta ikinci kürü aldı ve bu kürün sonunda hasta semptomlarda belirgin ilerleme kaydetti. Esas problem olan ağrı ortadan kalktı ve sadece çok hafif derecede dizestesi mevcuttu.

Takip[değiştir]

Akupunktur tedavisinden sonraki 6 ayda ağrıda herhangi bir nüks görülmedi, fakat sol taraflı dizestesi devam etti.