Alıcı Damar

Akupedia sitesinden
Bu revizyon, sayfanın hem onaylanmış hem de en son revizyonudur.
Şuraya atla: kullan, ara

Alıcı Damarın Esas Noktaları[değiştir]

AD 3: Mesanenin Ön Toplayıcı Noktası (Mu noktası).[değiştir]


“Zhoong Ji” “Orta Doruk”

Mesanenin Ön Toplayıcı Noktası

Yer: Simpizin üst kenarının ortasına 1 sun kraniyal. ! Sun abdominal bölgede ölçü olarak kullanıldığında, simpizin üst kenarı ile göbeğin arasındaki mesafeyi- 5 sun - baz almak çok önemlidir. Abdominal bölgedeki farklılıkları dikkate almanın tek yolu budur: normal parmak-sun ölçüsü ile yapılamaz. İğneleme derinliği: 1-1.5 sun, dikine.

İndikasyon: Ürogenital sistem rahatsızlıları, düzensiz menstrüasyon (dismenora, amenore, düzensiz periyod gibi), kadın infertilite, vajinal akıntı, doğum sonrası kanama, doğum sonrası ağrıları, eksterior üreme organlarında ağrı ve kaşınma, iktidarsızlık, erken boşalma.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Alt ısıtıcıdaki nemli ısıyı atar, Qi’nin akışını düzenler, ısıyı atar, uterusu düzenler.

AD 4: İnce bağırsağın Ön Toplayıcı Noktası (Mu noktası).[değiştir]


“Guan Yuan” “Orjinal Qi Kapısı” (“Enerji Geçişi”), İnce Bağırsağın Ön Toplayıcı Noktası (Mu Noktası)

Yer: Simpizin üst kenarının ortasına 2 sun kraniyal (tam oryantasyon için bkz. AD 3 noktası).

İğneleme derinliği: 1-1.5 sun, dikine.

İndikasyon: Ürogenital ve jinekolojik sendromlalrın tedavisinde belirgin bir nokta; duygusal ve fiziksel yorgunluk vakalarında önemli tonifikasyon noktası, abdominal şikayetler, devam eden doğun sonrası kanaması. ! AD 4 noktası ayağın üç Yin meridyeninin interior dallarının keşimini temsil eder. Bu, jinekolojik sendromlar ve ürogenital sistem rahatsızlıkları üzerindeki geniş etkiyi ifade eder, Da 6 noktasının etkisine benzer bir etki.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kanı ve Yin’i besler, uterusu ve alt ısıtıcıyı ısıtır, böbreği, Yang’ı, ve orjinal Qi’yi (Yuan Qi) güçlendirir, nemi ve soğuğu alt ısıtıcıdan atar.

AD 6: Genel tonifikasyon noktası.[değiştir]


“Qi Hai” “Qi Denizi” (“Enerji Denizi”)

Yer: Göbeğin 1.5 sun aşağısında (tam oryantasyon için bkz. AD 3 noktası)

İğneleme derinliği: 1-1.5 sun, dikine.

İndikasyon: Duygusal ve fiziksel yorgunluk vakalarında belirgin tonifiikasyon noktası, genellikle moksa ile kullanılır; yorgunluk, dolaşım bozukluğu, iktidarsızlık.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Qi ve Yang’ı tonifiye eder, Orjinal Qi’yi (Yuan Qi) tonifiye eder, Qi’nin dolaşımını düzenler ve güçlendirir, alt ve üst ısıtıcıyı ısıtır ve güçlendirir, Qi durgunluğunu ve nemi atar.

AD 8: Genel tonifikasyon noktası.[değiştir]


“Shen Que” “Göbeğin Merkezi”

Yer: Göbeğin merkezinde. ! Genel yorgunluk durumlarında enerji sağlamanın yolu moksa, zencefil ve tuz (üç Yan maddesi) ile moksibüsyona başvurmaktır.

İndikasyon: Kesinlikle iğneleme yok! Genel tonifikasyon için moksibüsyon kullanmak daha mantıklıdır.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Yang, dalak, ve orjinal Q’yi tonifiye eder.


AD 12: Midenin ön toplayıcı noktası ( Mu noktası). Fu organlarının esas noktaları. Orta ısıtıcının ön toplayıcı noktası (Mu noktası)[değiştir]


“Epigastriyum’un Ortası” (“gücün Merkezi”) Midenin Ön Toplayıcı Noktası (Mu noktası) Fu Organlarının Esas Noktası, Orta Isıtıcının Ön Toplayıcı Noktası (Mu noktası)

Yer: Ksifoidin tabanı ile göbeği birbirine bağlayan hattın ortasında. ! Alt abdomen ile birlikte olduğu için, ksifoidin tabanı ile göbeğin arasındaki mesafeyi -8 sun- almak önemli. Bu durum üst abdomen noktaları için yol göstericidir.Abdominal bölgedeki farklılıları gözönünde bulundurmanın tek yolu bu.

İğneleme derinliği: 1-1.5 sun, dikine.

İndikasyon: Sindirim yolu rahatsızlılarının tümünde belirgin bir nokta; gastrit, mide ve onikiparmakbağırsağı ülseri, meteorizm, gastrokardiyak sendromu, mide bulantısı, kusma, hıçkırık, uykusuzluk.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Mideyi ve dalağı tonifiye eder, mide Qi’sini düzenler, azalan asi mide Qi’sini uyarır, nemi dönüştürür.

AD 17: Perikard’ın ön toplayıcı noktası (Mu noktası). Solunum sisteminin esas noktası. Üst ısıtıcının ön toplayıcı noktası (Mu noktası).[değiştir]


AD 17 “Dan Zhong” “Göğüsün Ortası” (“Sükunet Denizi”)

Perikardın Ön Toplayıcı Noktası (Mu noktası) Solunum Sisteminin Esas Noktası, Üst Isıtıcının Ön Toplayıcı Noktası

Yer: Mamilla seviyesindeki mediyan hat üzerinde, interkostal aralık 4’de.

! Sternal manibriyumun üst kenarı ve ksifoidin tabanı arasındaki mesafe 9 sundur. Fakat, oryantasyon genellikle interkostal aralığın belirlenmesi ile gerçekleşir.

İğneleme derinliği: 0.3-0.5 sun, ksifoid çıkıntının ucuna doğru kaudal doğrultuda deri altından, veya mamillaya doğru lateral doğrultuda. ! DA 12 noktasının bulunduğu bölgedeki kemikli lam anatomik olarak çok ince olabilir (embriyonik gelişme esnasında meydana gelen bozuk sternal osifikasyondan ötürü); hatta delik bile olabilir ve bu yüzden kalbin iğnelenme riski vardır. Belirgin sternal foramen yaklaşık olarak 8-10% oranında bulunur; ince kemikli bir lam veya konektif doku zarı farkında olmadan palpasyon sonuçlarını etkileyebilir. Deri yüzeyi ve göğüs kemiğinin dorsal yüzeyi arasındaki mesafe sadece 12-22 mm dir. Bu yüzden iğneleme kesinlikle teğet olmalıdır. İnterkostal aralık 4’ün palpasyonu için, ilk olarak sternal manubrium ve sternal korpus arasındaki sternal açının kolay palpasyon yapılabilir bağlantısında aranması önerilir. Buna lateral olarak ikinci kaburga uzanır, kaudal olarak ise interkostal aralık 2 yeralır.

İndikasyon: Akut ve kronik nefes zorluğu, bronşiyal astım, bronşit, nefes darlığı, torakodini, fonksiyonel kalp problemleri, toraksdaki his zayıflığı.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Üst ısıtıcıdaki Oi nin akışını düzenler ve güçlendirir, göğüsün toplayıcı Oi’sini tonifiye eder, göğüsü açar, ağrılı balgamı atar, azalan asi akciğer ve mide Qi’sini uyarır.

AD 22: Lokal nokta.[değiştir]


“Tian Tu” “Cennetin Yansıması”

Yer: Göğüs kemiğinin jugüler çentiğinin ortasında, köprücük kemiğinin bağlantı seviyesinde.

İğneleme metodu: Çin literatürüne göre, AD 22 noktası astımın akut ataklarında derin bir şekilde göğüs kemiğinin arkasından iğnelenir

İğneleme derinliği: 0-1 sun, göğüs kemiğinin arkasından.

İndikasyon: Bronşiyal astım, hıçkırık, genel his, ses kısıklığı.

Dikkat! Derin iğneleme ve enfeksiyon durumunda, konektif dokudaki birbirine bağlı boşluklardan ötürü mediyastinit riski vardır. Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Azalan asi akciğer Qi’sini yatıştırır, larenksten ve toraksdan ısıyı ve yapışkan balgamı atar, sesi güçlendirir, öksürüğü azaltır.

AD 24: Lokal nokta.[değiştir]


“Cheng Jiang” “Sıvının Muhtevası”

Yer: Mandibuler mediyan hattın en derin yerinde, mento-labial kıvrımın ortasında. ! Eğer iğneleme, aşırı bir farinjiyal refleksi (örn., endoskopik muayene esnasında) azaltmak için yapılıyorsa, muayene öncesi çok kısa iğne kullanılması önerilir. Eğer iğne o bölgeye eğik batırılırsa, muayene esnasında orada kalabilir.

İğneleme derinliği: 0.2-0.3, dikine.

İndikasyon: Fasiyal ağrı, diş ağrısı, fasiyal parezi, trigeminal nevralji, hipersalivasyon, fasiyal spazm, dental tedavilerde olduğu kadar endoskopik muayene durumlarında aşırı farinjiyal refleksi azaltma.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Eksterior rüzgarı atar, fasiyal şişliği ve ağrıyı azaltır.


Alıcı Damarla bağlantılı Noktalar[değiştir]

AC 7:[değiştir]

Alıcı damarın açılış noktası.