Guillian-Barre sendromu

Akupedia sitesinden
Bu revizyon, sayfanın hem onaylanmış hem de en son revizyonudur.
Şuraya atla: kullan, ara

Guillan-Barre Sendromu[değiştir]

Guillain-Barre sendromu (GBS) polinöropatinin en yaygın formlarından biridir. Postenfeksiyöz polinevrit, akut bulaşıcı polinevrit, febril polinevrit, postenfektif poliradikülonöropati, fasiyal diplejili akut polinöronit ve albuminositolojik disosiasyonlu nöronit gibi çok sayıda eşanlamlı kullanımı olan bir kavramdır. Hastalığa dair genel görüş, daha önceden bir virüs enfeksiyonundan ötürü veya supresör hücre aktivitesinin seviyesini düşüren diğer vakalar sonucu ortaya çıkan otoimmun bir rahatsızlık olduğudur. Erkeklerde görülme oranı daha fazladır ve 20 ve 50’li yaşlar arsındak herhangi bir yaşt meyadna gelebilir.

Klinik özellikler[değiştir]

GBS genellikle üst solunum enfeksiyonu, grip, tonsilit, bronşit, zatürre, gastrointestinal bozukluk, kızamık, kızıl hastalığı, su çiçeği, beyin yangısı, hepatit ve vaksinasyonu içeren birtakım vakaların ardından ortaya çıkar. Bunu takiben, 1-3 hafta ortalamalı bir gizli süre söz konusudur. Parasteziler genellikle ilk semptomlardır ve alt organlar daha fazla maruz kalır. Organların flasid paralizisi, bazende torasik ve abdominal kasların parelezisi hızlı bir şeklide veya aşamalı olarak kas zayıflığını getirir. Bu simetriktir, alt ekstremitelerde başlayarak bedene ve üst ekstremitelere doğru çıkar. parelezi bir kez kez görüldümü 15-20 gün içinde maksimuma ulaşır. Solunum kasları, solunum bozukluğu sonucu zayıflayabilir. Nadiren ateş görülür veya parelezinin gelişimi esnasında sadece hafif bir ateş yükselmesi yaşanır. Sırtta ve bacaklarda ağrı meydana gelebilir fakat sürekli değildir. Genellikle kas ve sinir hassasiyeti görülür. Hastalığın başlangıç evresinde kas atrofisi yoktur fakat daha sonra görülebilir. Yavaş yavaş karekteristik klinik resim görünür: paralezi alt organlarda tamamen, üst organlarda kısmi şekilde yerleşir ve bazı kraniyal sinirleri kapsar. Periferal fasiyal paralezi en sık karşılaşılanıdır, genellikle dokuzuncu, onuncu, daha sonra altıncı, üçüncü, onikinci ve beşinci sinir tarafından takip edilen iki taraflı fasiyal diplejiye sebep olur. Ayrı ayrı veya kombine şekilde olabilirler. Dokuzuncu sinir neredeyse her zaman ayrıdır. Koku alma ve optik sinirleri muhtemelen komplike olmayan vakalardan etkilenmezler.

Duyusal bozukluklar daima motor semptomlardan daha az şiddetlidir. Objektif algı bozuklukları görüldüğünde, organların distal kısmında en çok göze çarpan hipaljezi veya hipestezi, veya pozisyon ve titreşim hisleri bozukluğudur. Omurilik sıvısının muayenesi 80-100 mg arasında değişin bir protein artışı olduğunu ortaya koyar. Protein seviyesinin artışı, normal hücre sayımlı paralezinin ikinci haftasında başlar.

Teşhis[değiştir]

Semptomlar maksimum düzeye ulaştığında, iyileşme başlamadan önce yaklaşık 10 gün boyunca rahatsızlık aynı kalır. İyileşme yavaştır, genellikle 3-6 ay sürer, veya bir yıl ya da daha uzun sürebilir. Rezidüel semptomlar hafif olma eğilimindedir ve genellikle kas zayıflığından ibarettir.

Akupunktur tedavisi[değiştir]

Akupunktur tedavisi hasta henüz yataktayken hastalığın ilk evrelerinde başlatılmalıdır ve tedavi programı hastanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir ve eğer gerekliyse birkaç ay devam etmelidir. Akupunktur Noktalarının Belirlenmesi Çin geleneksel tıbbında GBS ile ilgili herhangi bir dokümana rastlanmadı. Akupunktur noktaları modern tıbbın anatomik dağılımına göre etkilenen bölgelerde seçilir.

Esas Noktalar (iki grup)

Alt Ekstremiteler İçin

 Futu        (Mi-32)
 Zusanli       (Mi-36)
 Fenglong      (Mi-40)
 Jiexi        (Mi-41)
 Xuanzhong      (G-39)
  Yinshi       (Mi-33)
  Fengshi      (G-31)
  Yanglingquan    (G-34) 
  Sanyinjiao     (Da-6)
  Kunlun       (Me-60)

Üst Ekstremiteler İçin

 Jianyu       (KB-15)
 Quchi        (KB-11)
 Neiguan       (P-6)
 Lieque       (L-7)
 Tongli       (H-5)
 Binao        (KB-14)
 Quze                        (P-3)
 Waiguan                     (ÜE-5)
 Shenmen                     (H-7)
 Hegu                         (KB-4)

Her seferinde 6-10 nokta iğnelenir.

Ek Noktalar:

Fasiyal Dipleji İçin

Yifeng (ÜE-17) Tinggong (İB-19) Xiaguan (Mi-7) Jiache (Mi-6) Dicang (Mi-4) Quanliao (İB-18) Yangbai (G-14) Erheliao (ÜE-22) Yingxiang (KB-20) Gözçukuru etrafındaki “Ashi” noktaları

Fasiyal siniri motor noktaları Dokuzuncu ve onuncu sinir paralezisi için

    Lianguan                    (CV-23)

Oftalmopleji İçin

     Tongziliao                   (G-1)
     Taiyang
     Gözçukuru etrafındaki “Ashi” noktaları

Esas noktalar iğnelenmelidir ve ek noktalar hastada görülen farklı semptomlara göre seçilmelidir. Örneğin, hastalar çoğunlukla fasiyal diplejiye maruz kalırlar. Bu nedenle, Yifeng (ÜE-17), Tinggong (İB-19), Xiaguan (Mi-7), Dicang (Mi-4), Yangbai (G-14) veya diğer bağlantlı noktaların ya da fasiyal sinirin motor noktlarının kullanımına ihtiyaç duyulacaktır.

Kulak Akupunkturu Noktaları

Esas Noktalar

  Dalak 
  Bacak
  Servikal omur
  Torasik omur
  Lumbar omur
  Sakral omur
  Fasiyal bölge
  Üçlü Enerji verici
  Sempatik 

Ek Noktalar

  Shenmen 
  Beyin Sapı
  Subkorteks
  Böbrek

Her seferinde 4-8 nokta uygulanır. Çin geleneksel tıbbına göre, dalak ekstremitelerin aktivitesi ve kasların gelişiminden sorumludur, bu nedenle kulak noktası Dalak en önemli esas noktalardan biri olarak seçilir.

Akupunktur Noktasının Manipülasyonu[değiştir]

Vücut akupunkturu iğneleri “de qi” hissi açığa çıkan kadar klasik akupunktur noktlarına veya “Ashi” noktalarına takılır. Daha sonra iğneler bu pozisyonda 30-60 dakika kalır. Akupunktur noktaları “de qi” fenomenini güçlendirmek için 10-15 dakika aralıklarla elle uyarılır. Tedai günde bir kez uygulanır, daha sonra haftada 3 veya 2 kez alternatif akupunktur nokta grupları kullanılır. İki kür tedavi arasında, 5-7 gün ara verilir. Genellikle 2-4 seans uygulanır.

Orikülaterapi

Kulak akupunkturu noktaları, her 3-5 günde değiştirilmesi gereken kalıcı iğnelerle iğnelenir. Kulak akupunkturu genellikle iki kürlüka akupunktur tedavisi arasında kullanılır veya kraniyal sinirler işin içine girdiğinde eklenir.

Vaka Geçmişi[değiştir]

Hasta U.Y.: 27 yaşındaki bir hasta ayaklarında ve parmaklarında formikasyon ve karıncalanma sergiledi. İki gün sonra alt organlarında zayıflık olduğunu bildirdi ve ertesi gün de üst organlarında zayıflık meydana geldi. Daha sonra gözünü tamamen kapatmada zorlandığını farketti. Ağzından salya akmaya başladı. Hastanın güçsüzlüğü sonraki iki hafta boyunca sürdü ve yatağa uzunmakta zorluk çekti. Herhangi bir üriner inkontinans mevcut değildi. Üç hafta önce birkaç gün süren atşli grip geçirdi. Muayene: şiddetli simetrik periferl fasiyal dipleji bulundu. Göz hareketleri normaldi. Ses azaldı. Kas büyüklüğünde küçülme görülmedi. Ağrıya, hafif dokunmaya ve ateşe karşı algılar normaldi. Baldır hassasiyeti mevcuttu. Ayaklardaki vibrasyon ve pozisyon algısı azaldı. Omurilikten sualma, albuminositolojik disosiyasyon olduğunu ortaya çıkardı. Bu bir tipik simetrik flasid paralezili ve fasiyal diplejili Guillan-Barre sendromuydu.

Tedavi ve Daha Fazla Kür[değiştir]

Hasta aşağıda belirtildiği gibi tedavi edild. İki grup vücut akupunkturu noktası seçildi:

Ekstremiteler için: (1) Futu (M-32), Zusanli (Mi-36), Xuanzhong (G-39), Jianyu (KB-15), Quichi (KB-11), Neiguan (P-6).

(2) Yinshi (Mi-33), Yanglingquan (G-34), Sanyinjiao (Da-6), Binao (KB-14), Quze (P-3), Hegu (KB-4).

Fasiyal dipleji: (1) Yifeng (ÜE-17), Jiache (Mi-6), Quanliao (İB-18), Yangbai (G-14), Taiyang.

(2) Tinggong (İB-19), Xiaguan (Mi-7), Dicang (Mi-4), Erheliao (ÜE-22)

Tedavi ilk kürde iki günde bir olmak üzere uygulandı, daha sonra haftada üç kez ve ikinci ve üçüncü kür için haftada iki kez uygulandı. İki kür arasında 5 gün ara verildi. Bir kür tedavi 10 seanstan oluştu. Kulak akupunkturu iki vücut akupunkturu kürü arasında verildi. Kullanılan kulak akupunkturu noktaları şu şekilde idi: Dalak, Shenmen, Üçlü enerji verici,semfatetik ve fasiyal bölge. İki kür tedavinin ardından hasta hasta dikkat çekecek derecede ilerleme kaydetti. Hasta yürüyebildi ve üçüncü kürün sonunda gözlerini kapatabilir hale geldi.

Takip[değiştir]

Bir yıl sonra hasta herhangi bir GBS nüksü yaşamadı.