İyi huylu esansiyel tremor

Akupedia sitesinden
Bu revizyon, sayfanın hem onaylanmış hem de en son revizyonudur.
Şuraya atla: kullan, ara

İyi huylu esansiyel tremor[değiştir]

İyi huylu esansiyel tremor, genellikle her iki elide simetrik olarak etkileyen ve postür tremor tarafından karakterize olan yaygın bir vakadır. Çoğunlukla başı kapsar. Patoloji ve fizyopatololojisi tam anlaşılmamaktadır.

Klinik özellikler[değiştir]

Başlangıç genellikle aşamalıdır ve erişkin yaşamında görülür. İlk olarak kollarda başlama eğilimindedir ve parkinson hastalığı tremorunun aksine, en çok üst el ve kollar uzatıldığında ve indirildiğinde belirgindir. Ayrıca aktivite sırasında kendini gösterir. Üst el ve kollarda yıllarca hatta on yıllarca devam edebilir, fakat genellikle şiddeti artar ve neticesinde baş tremoru meydana gelebilir ve sesde titreme görülür (toraksa ve diyaframa yayılmasından ötürü). Tremor aynı zamanda abdominal kasları ve bacakları kapsar. Tremor alkol alma yoluyla geçici olarak durdurulabilir, fakat titremede geri tepen bir şiddetlenme meydana gelebilir. Parkinson hastalığı vakasının aksine, hastanın el yazısı büyük ve düzensizdir. Parkinson rahatsızlığı olan hastaların el yazısı küçüktür. Tremor yıllar sonra bile sadece semptom olarak kalır. Bu dahi parkinson hastalığı ile keskin bir biçimde zıtlık gösterir. Çoçukluk veya ergenlik çağında görülebilir ve familyal olabilir. Familyal olması durumunda familyal tremor terimi kullanılır.

Akupunktur tedavisi[değiştir]

Geleneksel Çin tıbbına göre: karaciğer tahta ile eşleşir ve rüzgarla zıtlık içerisindedir. Rüzgarın içeride karaciğere karışması tremora sebep olur. Tremorlu vakalarda rüzgarı durdurmak için karaciğeri yatıştırmak çok önemlidir. Karaciğer rüzgarı kanın beslenmesi yoluyla durdurulabilir. Bu nedenle, kanın beslenmesi, dolaşımın artırılması ve kanalların temizlenmesi tremoru tedavi etmede başlıca prensiplerdir.

Akupunktur Noktalarının Belirlenmesi

Karaciğer, böbrek, safra kesesi, mesane, kalın bağırsak, dalak ve mide kanallarının akupunktur noktaları seçilebilir, çünkü karaciğer ve böbrek aynı kökenden gelir ve aynı zamanda böbrek ve mesane, karaciğer ve safra kesesi ve akciğer ve kalın bağırsak sırasıyla ikili ilişkiye sahiptir. Akciğer karaciğere hükmeder ve yaşamsal enerjiyi kontrol eder. Mide ve dalak ikili ilişki içerisindedir.

Vücut Akupunkturu

Aşağıdaki bir veya iki grup akupunktur noktası semptomlar ve belirtiler baz alınarak seçilir.

Üst El ve Kol Tremoru İçin

Jianyu (KB–15) Quchi (KB–11) Hegu (KB–4)

Binao (KB–14) Shousanli (KB–10) Hegu (KB–4)

Alt Organ Tremoru İçin

Huangtiao (G–30) Chengfu (Me–36) Weizhong (Me–40) Sanyinjiao (Da–6)

Psikoljik Belirlemeler İçin

Uykusuzluk ve Anksiyete

Shenmen (H–7) Neiguan (P–6) Sanyinjiao (Da–6)

Hegu (KB–4) Zusanli (Mi–36) Fengchi (G–20) Anmian (sıradışı nokta)

Kulak Akupunkturu

İyi huylu esansiyel tremorlu hasta anksiyete ve uykusuzluk gibi psikolojik belirmeler gösterdiğinde kula akupunkturu uygulanır

Uykusuzluk İçin

Shenmen Kalp Böbrek Karaciğer Safra kesesi Subkorteks Temporal Anmian

Her seferinde 4-5 nokta seçilir.

Anksiyete için

Subkorteks Kalp Temporal Semfatetik Endokrin Böbrek Beyin sapı Karaciğer Mide

Her seferinde 4-5 nokta seçilir.

Akupunktur Manipülasyonu[değiştir]

Vücut akupunkturu

Her seferinde bir grup vücut akupunkturu noktası seçilir. Farklı çaplarda ve uzunluklardaki çelik iğneler kullanılır ve anatomik bölgeye bağlı olarak 1 / 4 - 3.5 inç derinliğinde batırılır. İğneler “de qi” hissini yakalamak için saat ve saat yönünün tersine çevirilir, daha sonra çıkarılır. Tedavi genellikle iki günde bir uygulanır. Bir kür tedavi 10-12 seanstan oluşur. Eğer ilerleme kaydedilirse, daha sonra tedavi kürler arasında 3-5 gün ara verdikten sonra devam ettirilebilir.

Kulak Akupunkturu

Kulak noktaları belirlendikten ve sterilize edildikten sonra, noktalara yapışkan bantla sabitlenen küçük kuru fasülye taneleri ile basınç uygulanır. 3-5 gün boyunca günde bir kez basınç uygulanır. Beş seans bir kürü tedaviyi oluşturur. Genellikle 2-4 seans uygulanır.

Vaka Geçmişi[değiştir]

Hasta P.Y.: 45 yaşında erkek bir hasta 10 yıldan beridir ellerindeki tremordan muzdaripti. On yıl önce tremorun sadece stresli olduğu dönemlerde belirgin olduğunu belirtti. Aşamalı olarak tremor kollarını uzattığında görüldü, daha sonra geçmiş yıllarda aktivite esnasında hafif fakat sürekli trremor meydana geldi. Hasta yan etkileri olan propranonol kullandı. Muayenede: Hasta zayıf ve tedirgindi. Kollarını açtığında tremor belirgin hale geldi. Buna ek olarak hafif baş tremoru saptandı. Harekette herhangi bir ağırlık ve rijidite görülmedi. Nörolojik muayene sonuçları normaldi. Bu bir iyi huylu esansiyel tremor vakasıydı.

Tedavi ve Daha Fazla Kür[değiştir]

Hem vücut hem de kulak akupunkturu uygulandı. İki grup vücut akupunkturu değişikli olarak kullanıldı: (1) Jianyu (KB – 15), Quchi (KB – 11), Hegu (KB-4); (2) Binao (KB – 14), Shousanli (KB – 10), Hegu (KB – 4). Yukarıda tarif edilen vücut akupunkturu tekniği kullanıldı. Hasta iki günde bir tedavi gördü. Kulak noktaları (Kalp, temporal, subkorteks, beyin sapı ve karaciğer) daha önce değinilen metod ile uyarılır. Aynı zamanda hafif dozda propranolol verilir. Propranolol ile kombinasyonlu olarak uygulanan vücut ve kulak akupunkturu küründen sonra tremor büyük ölçüde azaldı. Hasta çok mutluydu çünkü yemeği dökmeden kahvaltı yapabiliyordu.

Takip[değiştir]

Hasta hafif dozda propranonol ile kombine edilmiş aralıklı bir akupunktur tedavisi gördü ve tedavinin tamamlanmasından bir yıl sonra tedaviden duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getirdi.