Bel ağrısı

Akupedia sitesinden
Bu revizyon, sayfanın hem onaylanmış hem de en son revizyonudur.
Şuraya atla: kullan, ara

Bel ağrısı[değiştir]

Bel ağrısı bir hastalık değil, aksine bir semptomdur. Tanımı gereği, omurganın lumbosakral bölgesindeki veya paraspinois kas alanlarındaki ağrıyı ifade eder ve kalçaya veya bacağa doğru yayılabilir veya yayılmayabilir. Kadınları ve erkekleri aynı oranda etkiler. Erkeklerde otuz ve ellili yaşlar arasında, kadınlarda ise yirmi ve otuzlu yaşlarda görülme sıklığı fazladır. Bu şikayetin çok yaygın olduğuna ve ekonomik maliyetine vurgu yapılıyor.

Klasifikasyon[değiştir]

Bel ağrısı Macnab (Macnab I. : Backache, Baltimore, The William and Wilkins Co. , 1975) tarafından patoloji esas alınarak 5 kategoriye ayrıldı: 1.Spondilojenik bel ağrısı Spondilojenik bel ağrısı akupunktur uygulamasında en çok karşılaşılan bel ağrılarından biridir. Omurgadan ve vertebral ve intervertebral eklemlerin kemikli lesyonlarındaki değişikliklerden, sakroilyak eklemlem değişikliklerinden ve yumuşak dokuda meydana gelen değişikliklerden kaynaklanabilir. Ağrı genel ve spesifik aktiviteler yoluyla artar ve sırt üstü yatarak rahatlatılabilir. Teşhis büyük oranda röntgen bulgularına bağlıdır.

2.İçorgansal bel ağrısı Böbrek veya pelvik iç organ rahatsızlıkları ve retroperitoneal tümörler gibi iç organsal yapılardan kaynaklanan ağrı olarak tanımlanabilir. Bel ağrısı nadiren iç organsal hastalıkların tek semptomudur. Aktivite yoluyla artmaz, dinlenme ile rahatlamaz.

3.Nörojenik bel ağrısı Omurilikdeki ve kauda ekuinadaki lesyonlardan ve araknoid iritasyonundan kaynaklanabilir. Büyük bir ihtimalle teşhisde karmaşıklık meydana getiren patolojik lezyonlar, lumbar bölgedeki sinir köklerini içeren tümörlerdir. Öykü, bel fıtığından ötürü sinir kökü basıncından ayırt edilemeyebilir. Fakat, hastaların çoğunlukla ağrılarını rahatlatmak amacıyla geceleri kalkıp gezindiklerine dair şikayetleri var.

4.Vasküler bel ağrısı Vasküler bel ağrısı şahdamarında meydana gelen değişiklikler veya alt ekstremitelerde meydana glen periferal vasküler hastalıklardan kaynaklanabilir. Bel ağrısı ve siyatiğe benzer semptomlar oluşturabilir. Abdominal anevrizmalar aktiviteye bağlıya olmayan derin bel ağrısının belirtileri olabilir. Periferal vasküler yetersizlikten kaynaklanan semptomlar kısa mesafe yürüme ile artan siyatiğe benzeyebilir fakat eğilme, bükülme, kaldırma ve bunun gibi omurgaya özel bir basınç veren aktivitelerle başlamaz veya artmaz.v

5.Psikojenik bel ağrısı

Bütünüyle bir psikojenik bel ağrısı çok yaygın değildir. Psikojenik bel ağrısının teşhisi ayrıntılı muayane herhangi belirgin bir bulgu ortaya koymadığı zaman yapılmalıdır ve bel ağrısı birçok şikayetlerden biridir.


Bu metnin amacı bel ağrısının ayırıcı tanısı veya düz röntgen veya miyelografi üzerindeki radyolojik bulguları ele almak değil, fakat akupunkturun sağladığı faydayı göz önünde bulundurmaktır. Bel ağrısının tedavisi başağrısında olduğu gibi nedensel rahatsızlıktır, fakat bazen hastalar moder tıbba yanıt vermezler. Örneğin, lumbar adezyon araknoiditin patolojisi sinir köklerinin skarlaşması ve iskemiden oluşur. Klinik özellikler bel ağrısının çeşitli nörolojik işaretleri olduğunu gösteriyor. Bu güne kadar etkili bir tedavi yöntemi olmadı. Akupunktur uygulanabilir. Bu yöntem, analjezi üreten etkili bir yöntemdir (ve yan etkisi yoktur). Tümörün sebep olduğu bel ağrısının tedavisi nedensel rahatsızlıktır. Akupunktur tedavisi ağrıyı azaltmak için ek tedavi olarak kullanılabilir.

Akupuntkur Nokta Seçimi[değiştir]

Esas noktalar (iki takım): Lumbosakral bölge ve siyatik sinir boyunca uzanan mesane noktaları seçilir: 1.Shenshu (Me-23)

 Dachangshu      (Me-25)
 Weizhong       (Me-40)

2.Qihaishu (Me-24)

 Guanyuanshu      (Me-26)
 Weizhong       (Me-40)

Weizhong (Me-40) bacaktaki mesane kanalında yer alan en önemli ve etkili noktalardan biridir.

Ek noktalar: Lokal hassas noktalar Huatuojiaji L 1-5 Diğer ek noktalar hastada görülen semptomlara göre seçilmelidir. Örneğin, hasta genellikle beraberinde bacak ağrısı da çeker. Bu nedenle, Huantiao (G-30), Chengfu (Me-36), Yinmen (Me-37), Chengshan (Me-57), Kunlun (Me-60), Yanglingquan (G-34) seçilebilir. eğer hastanın zihinsel stresi varsa, Shenmen (H-7) ve diğer bağlantılı noktaları kullanmak etkiyi arttırır. Her seferinde toplam 6-8 nokta iğnelenir ve alternatif olarak iki takım kullanılır.

Akupunktur Manipülasyonu[değiştir]

İğneler arka shu noktalarına dikine bir şekilde 1-3 mm derinliğinde batırılır. İğnelerin daha sonraki insersiyonu, iğnelerin yukarı ve aşağı hareket ettirilerek ve lumsakral bölgede bir iki dakikalığına “deqi” hissi yakalamak için saat yönünde ve saatin tersi yönünde döndürülerek noktaların elle uyarılmasından oluşur. Weizhong iğnelenir ve açı verilir ve yukarıda değinildiği gibi “deqi hissi” yakalanana kadar elle uyarılır. İğneleme hissi terapötik başarı ile yakından alakalıdır. İğnelere takıldığı pozisyonda yaklaşık 30 dakika kalı ve 10 dakikalık aralıklarla uyarılır. Hastalar günde bir veya iki günde bir tedaviye alınır. Bir kür tedavi 10 seanstan oluşur. Eğer vücut akupunkturu tepki almada başarısız olursa, elektroakupunktur kullanır. İğneleme hissi yakalandıktan sonra, elektrik uyarıcı iğnelere takılır. Elektriğin çıktı yoğunluğu hastanın canını yakmamalıdır. Eğer hasta tedaviye olumlu yanıt vermezse, tedavi bir haftalığına kesilir ve bir sonraki kür için farklı bir akupunktur nokta grubu hekim tarafından seçilir.

Vaka Geçmişi[değiştir]

T.F. bir yıldır aralıklarla meydana gelen bel ağrısı sebebiyle incelemeye alınan erkek ve işçi bir hasta. Ağrı hafifti ve bacağa doğru yayılmadı. Öksürme ve aksırma ağrıyı artırmadı. Bağırsak ve mesane fonksiyonlarında herhangi bir değişiklik yoktu. Lumbosakral bölge üzerinde palpasyon esnasında meydana gelen hassasiyet ve erektör omurga kas kasılmasının görünür olması hariç nörolojik ve fiziksel ve fizik muayene ve laboratuvar bulgularında önemli birşey yoktu. Düz röntgen filmlerinde herhangi bir lumbar disk daralması görülmedi, fakat spür formasyonuna rastlandı. Bu bir lumbar disk sendromu idi.

Akupunktur Tedavisi ve Daha Fazla Kür[değiştir]

Hasta aşağıda bahsedildiği gibi tedavi edildi. Seçilen iki grup akupunktur noktası şöyleydi: (1) Shensu (Me-23), Dachangshu (Me-25) ve Weizhong (Me-40); (2) Huatuojaiji noktaları: sol L1 ve L3 ve sağ L2 ve L4; ve Weizhong (Me-40). Haftada üç kez elektroakupunktur uygulandı, iki nokta grubu alternatif olarak kullanıldı. 10 seanstan oluşan bir kürlük tedavi uygulandı.

Ağrı rahatlaması ikinci seanstan sonra belirgin hale geldi, fakat dördüncü seansta kısa süreli nüks ve bel ağrısında artış meydana geldi. Daha sonra her bir seansla birlikte ağrı rahatlaması daha da kalıcı hale geldi ve dokuzuncu seansla birlikte tam rahatlama görüldü.

Takip[değiştir]

Akupuktur tedavisinin sonlamasından 6 ay sonra hasta tamamen ağrılarından kurtuldu.