Herediter ataksiler

Akupedia sitesinden
Bu revizyon, sayfanın hem onaylanmış hem de en son revizyonudur.
Şuraya atla: kullan, ara

Herediter ataksiler[değiştir]

Herediter spinoserebeller dejenerasyonlar, başlıca semptomu yürüyüş bozukluğu olan bir grup rahatsızlığı kapsar va patolojik değişiklikler beyincikte veya onun farklı yolaklarında baş gösterir. Genellikle piramidal yol belirtileri, vibrasyon ve pozisyon algılarında azalma, azalmış tendon refleksleri, radiküler veya periferal sinirler ve göz sinirleri gibi nörolojik belirtilerle bağlantılıdır. Ekuinovarus ve kifoskolyoz gibi iskelet malformasyonları yaygındır. Hem klinik hem de patolojik tabloya bakıldığında, spinoserebeller dejenerasyonun her bir alt türünde önemli ölçüde varyasyonları olduğunu görmek mümkündür. Hastalık başlangıcı genellikle yaşamın ikinci veya üçüncü 10 yılında meydana gelir. Hastalığın ilerlemesi genellikle aşamalıdır.

Akupunktur tedavisi[değiştir]

Akupunktur noktalarının belirlenmesi

Aşağıdaki bir veya iki grup akupunktur noktası semptom ve belirtiler baz alınarak seçilir. Vücut Akupunkturu

Esas Noktalar (iki grup). Çünkü ataksi esas semptomdur. Herediter ataksinin herhangi bir alt tipinde Huatuojiaji noktaları seçilmelidir.

Huatuojiaji Noktaları (sağ C5, T3, T1, L3 sol C7, T7, T12, L5)

Huatuojiaji Noktaları (sağ C7, T7, T12, 15 sol C5, T3, L1, L3)

Ek noktalar

Dizartri İçin

      Lianquan       (CV–23)
      Jialiaquan      (Sıradışı Noktalar)

Üst Ekstremitelerin Algı Bozuklukları İçin

      Quchi        (KB–11)
      Hegu         (KB–4)

Alt Ekstremitelerin Algı Bozukluğu İçin

      Huantiao       (G–30)
      Chengfu       (Me–36)
      Weizhong       (Me–40)
      Sanyinjiao      (Da–6)

Vizüel Bozukluklar İçin

     Jinming        (Me–1)
     Tongziliao      (G–1)
     Yuyao         (Sıradışı Nokta)
     Touwei        (Mi–8)
     Sizhukong       (ÜE–23)
     Zanzhu        (Me–2)
     Taiyang        (Sıradışı Nokta)

Anksiyete ve Uykusuzluk gibi Psikolojik Belirtiler

     Shenmen         (H–7)
     Neiguan         (P–6)
     Sanyinjiao       (Da–6)
     Hegu          (KB–4)
     Zusanli         (Mi–36)
     Fengchi         (G–20)
     Anmian         (Sıradışı Nokta)

Kulak Akupunkturu

Kulak akupunkturu genellikle, hastalar psikolojik semptomlar sergilediğinde uygulanır.

Shenmen Subkorteks Böbrek

Uykusuzluk noktası

Simfatetik Endokrin Temporal Üçlü enerji verici

Akupunktur Manipülayonu[değiştir]

Vücut Akupunkturu

Her seferinde bir grup akupunktur noktası kullanılır ve alternatif olarak iki grup da kullanılabilir. Anatomik bölgelere göre farklı uzunluk ve ebatlarda çelik iğneler seçilir. Bütün iğneler noktalara takıldıktan ve bir kez döndürüldükten sonra elektrik uyarıcıya takılır. Aralıklı ve tolere edilebilir yoğunlukta elektrik uygulanır. Her bir seans 30 dakika sürer ve hastalar haftada üç kez tedavi görür. Bir kür 10 – 12 seans sürer. Kürler arasında bir hafta bırakılarak diğer kürlere devam edilebilir. İki kür tedaviden sonra eğer ilerleme kaydedilirse, diğer kürlere devam edilir. Hastalar ortalama beş kür alırlar.

Kulak Akupunkturu[değiştir]

Eğer hasta anksiyete ve uykusuzluk sergilerse, oriküla tedavi uygulanır. Yukarıda bahsedilen iki grup kulak noktası alternatifli olarak kullanılır. Beş seans bir kür tedaviyi oluşturur. Kürler arasında 3-5 gün ara verilir.

Vaka Geçmişi[değiştir]

Hasta H.J.: 41 yaşındaki evli kadına herediter ataksi teşhisi konuldu ve akupunktur tedavisine yönlendirildi. Hasta 5 yıldan beri bu rahatsızlıktan muzdaripti. Yürüyüşü yaklaşık beş yıl önce sarsaklamaya başladı. Öncelikle yürüyüşünde değişiklik, merdiven çıkmada zorluk ve dengesizlik meydana geldi, bu sarsaklık öyle bir noktaya geldi ki hasta bastonsuz yürüyemez oldu ve sonuçta hastanın yürümesi neredeyse imkansız hale geldi. Hasta üst organlarda koordinasyonun bozulduğunu bildirdi. Konuşma git gide dizartrik hale geldi. Muayenede konuşmada bozukluk olduğu ortaya çıktı. Hastada yürüyüş ataksisi ve elle yazma zorluğunun yanı sıra kol ve bacaklarda ataksi görüldü. Göz titremesi mevcuttu. Hastanın direnci normaldi ve düşük tendon reflekslerinin olduğu hipotoni meydana geldi. Romberg belirtisi ve Babinski belirtisi pozitifti. Eeg normaldi ve omurilik sıvısı normal bulgular ortaya koydu. Bu tipik bir herediter spinoserebellar dejenerasyonu vakasıydı. Hasta herhangi bir netice vermeyen birçok modern tıp tedavisi gördü. Daha sonra akupunktur tedavisi alması tavsiye edildi.

Tedavi ve Daha Fazla Kür[değiştir]

İki grup akupunktur noktası seçildi: (1) Huatuojiaji noktaları (sağ C5, T3, L1, L3; sol C7, T12, L5); (2) Lianquan (CV – 23), Jianlianquan (Sıradışı noktalar, Quchi (KB – 11), Hegu (KB – 4). İki grup akupunktur noktası yukarıda bahsedilen teknik kullanılarak alternatifli olarak uygulandı. Hasta haftada üç kez tedavi gördü. İki kür tedaviden sonra yürümede iyileşme görüldü. Toplamda 4 kür tedavi gördü. Hasta tedavinin sonunda bir bastonla yürüyebilir hale geldi.

Takip[değiştir]

Akupunktur tedavisinden bir yıl sonra hasta hala bastonla yürüyebiliyordu, konuşmada meydana gelen bozuklukta iyileşme görülmedi.


Akut serebellar ataksi[değiştir]

Akut serebellar ataksi herhangi belli bir sebep olmaksızın meydana gelebilir, Eko virüs enfeksiyonu, coxsackie enfeksiyonu, poliyomiyelit, herpes simplex, herpes zoster, epidemik ansefalit, beze humması gibi virüs enfeksiyonları ile alakalı olabilir ve aynı zamanda bakteriyal enfeksiyon, fungus enfeksiyon, tüberküloz ile de bağlantılı olabilir. Burada sadece sebebi bilinmeyen akut serebellar ataksinin akupunktur ile tedavisi söz konusudur. Nedeni bilinmeyen akut serebellar ataksi küçük çocuk hastalığıdır. Kız ve erkek çocuklar aynı oranda etkilenir.

Klinik özellikler[değiştir]

Başlangıç anidir. Vakaların yarıdan fazlasında nörolojik semptomlar, nonspesifik ve teşhis konulmamış solunum yolu veya sindirim yolu hastalığı tarafından öncelenir. Olağan semptomlar trunk ataksisinin hızlı gelişmesi, ayak ve bacaklarda daha belirgin olan ekstremite ataksisi, kaslarda hipotoni, göz hareketi rahatsızlığı ve iritabilitedir. İzole kraniyal tutulumu - özellikle de fasiyal sinirin ve nadir de olsa onuncu kafa sinirinin – meydana gelebilir. Bu, merkezi sinir sistemine ağır zarar verir. Lomber ponksiyon genellikle normal basıncı, mononükleer pleositoz ve nadiren hafif protein elevasyonunu ortaya koyar.

Prognoz[değiştir]

Hastalık genellikle iyi huyludur. Birçok vakada iyileşme aylar sürer, fakat iyileşme süreci 2-3 yıla uzayabilir ve trunk ve ekstremite ataksili nörolojik kayıplar, konuşma bozukluğu vs. mevcut olabilir.

Akupunktur tedavisi[değiştir]

Vücut akupunkturu

Semptom ve belirtiler baz alınarak aşağıdaki bir veya iki akupunktur nokta grubu seçilir.

Esas Noktalar (iki grup): Ataksi esas semptom olduğu için, Huatuojiaji noktaları seçilmelidir.

Huatuojiaji noktaları (sağ C5, T3, L1, L3; sol C7, T7, T12, L5)

Huatuojiaji noktaları (sağ C7, T7, T12, L5; sol C5, T3, L1, L3)

Ek Noktalar

Konuşma Bozukluğu İçin

      Lianquan         (CV–23)
      Jialianquan       (Sıradışı noktalar)


İritabilite gibi Psikolojik Belirtilerde Etkin Noktalar İçin

Shenmen (H–7) Neiguan (P–6) Sanyinjiao (Da–5)

Hegu (KB–4) Fengchi (G–20)

Kulak Akupunkturu

Kulak akupunkturu hastanın iritabilite gibi psikolojik semptomları olduğu zaman uygulanır.

Akupunktur Manipülasyonu[değiştir]

Vücut Akupunkturu

İğneler hızlıca ittirilir ve bir kez saat yönü ve saat yönünün tersine döndürülür ve daha sonra hızlıca çıkartılır. Genellikle tedavi haftada üç kez uygulanır. Bir kür tedavi 10 – 12 seanstan oluşur. Çoğunlukla kürler arasında bir hafta ara vererek iki kür tedavi uygulanır. Kulak Akupunkturu Kulak noktaları seçildikten ve sterilize edildikten sonra, noktalara yapışkan bantla sabitlenen küçük tohum taneleri ile bastırılır. Basınç iki gün ara verdikten sonra günde 3-5 kez uygulanır. Bir kür tedavi 5 seanstan oluşur. Genellikle bir kür tedavi uygulanır.

Vaka Geçmişi[değiştir]

Hasta J.L.: Beş yaşındaki bir erkek hastaya ataksi teşhisi konuldu. Hastanın yaklaşık 3 aydır ataksi rahatsızlığı vardı. Annesi oğlunun her zaman sağlıklı bir çocuk olduğunu ve yaklaşık 3 ay önce “soğuk algınlığı” geçirdiğini ve bir kaç gün yatakta kaldığını, ardından normal bir iyileşme dönemi geçirdiğini belirtti. Annesi, çocuk yatakta doğrulduğunda dengesini koruyamadığını söyledi. Birkaç günde sağlık durumu tamamen iyiye gitti, fakat her zamanki gibi ataksi sürdü. Annesi tarafından birçok doktora götürüldü. İlaç tedavisi vitaminler ve Çin ilaçlarını içeriyordu. İyileşme aşamalı olarak gerçekleşti, fakat hasta hala yürüme zorluğu çekiyordu. Benzer hastalık ailede hiç kimsede yoktu.

Muayenede: Ataksi hariç genel sağlığı normaldi. Konuşması hafif bozuktu. Yürüyüşü fazlasıyla ataksik geniş tabanlıydı. Yardım almadan yürüyemiyordu. Harekette meydana gelen hızlı değişme, hafif derecede disdiadokokinezi olduğunun göstergesiydi. Parmak burun testi ve topuk kaval kemiği testi ayrıca distaksi olduğunu ortaya koydu. Hipotoniye rastlandı. Tüm organlardaki refleksler azaldı. Akli durum normaldi. Akut serebellar ataksinin teşhisi, serebellar semptom ve belirtilerin akut başlangıcına dayanarak yapılır.

Tedavi ve Daha Fazla Kür[değiştir]

Vücut akupunkturu uygulandı. İki grup akupunktur noktası belirlendi: (1) Huatuojiaji noktaları: sağ C5, T3, L1, L3; sol C7, T7, T12, L5; Lianquan (CV – 23); (2) Huatuojiaji noktaları: sağ C7, T7, T12, L5; sol C5, T3, L1, L3; Jianlianquan (Sıradışı nokta). Yukarıda bahsedilen akupunktur tekniği uygulandı ve tedavi iki günde bir verildi. İki kürün sonunda, hasta hızlıca dönerken düşme eğilimi göstermesine rağmen yürüyüş dengeliydi. Toplamda tamamen iyileşme gösterdiği dört kür tedavi gördü.

Takip[değiştir]

Akupunktur tedavisinden bir yıl sonra hastanın durumu hala iyiydi. Herhangi bir nüks ya da artış görülmedi.