Safra Kesesi Kanalı

Akupedia sitesinden
Bu sayfanın onaylanmış revizyonudur; en son revizyon değildir. En son sürümü görüntüleyin.
Şuraya atla: kullan, ara

Majör Noktalar

SK 2: Lokal nokta.


“Ting Hui” “Duyma Konverjansı”

Yer: İntertrajik çentiğin önünde, İB 19 noktasının direkt olarak aşağısında (ağız hafiçe açıldığında tragusun ünündeki bölge), mandibüla kondil çıkıntısının posterior kenarının önünde.

! İğne, temporamandibüler eklem ventral doğrultuda hafifçe hareket etsin diye ağzın hafifçe açılmasıyla yerleştirlir. Böylece, eklemin zedelenme riski ortadan kalkmış olur (iğnleme derinliği, yaklaşık 0.5 sun). İğne takıldıktan sonra ağız kapatılır. Kulak rahatsızlıklarında, ÜI 21, İB 19 ve SK 2 noktalrına aynı iğne ile ulaşılabilir. Bu sebeple, iğne ÜI 2 noktasına ulaşılana kadar deri altından kaudal doğrultuda itilmelidir.

Öneri: ÜI 2 noktası dış temporal atardamara çok yakın olduğu için, bu damarın iğnelenmesi, iğnelemeden önce nabzının palpasyonu ile önlenebilir.

İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine.

İndikasyon: Gnatolojik rahatsızlıklar, kulak hastalıkları, migren, kulak çınlaması, diş ağrısı.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Eksterior rüzgarı atar, kanaldaki obstrüksüyonları açar, kulakları açar ve duymayı destekler.

SK 8: Lokal nokta.


“Shuai Gu” “Vadiyi Takip”

Yer: Orikülanın en yüksek noktasının 1.5 sun yukarısında.

İğneleme derinliği: 0.3-0.5 sun, ağrılı bölge doğrultusunda meyilli.

İndikasyon: Paryetal ve temporal baş ağrısı.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kulağı açar ve duymayı destekler, kanaldaki obstrüksüyonları açar, eksterior rüzgarı atar.


SK 14: Lokal nokta.


“Yang Bai” “Yang Beyazı”

Yer: Kaşın ortasının 1 sun yukarısında, dosdoğru bakıldığında göz bebeğinin sağ yukarısında. Orta kaş ile alın arasındaki toplam mesafe 3 sun; bu yüzden, SK 14 noktası bu mesafenin birinci üçüncüsünün sonunda yer alır.

! Kellik durumunda, orjinal saç çizgisi sınırı kaşların çatılması ile bulunabilir.

İğneleme derinliği: 0.3-0.5 sun, ağrılı bölgeye doğru deri altından.

İndikasyon: Baş ağrısı, trigeminal nevralji, sinüzit, görme bozukluğu. SK 14 noktası özellikle safra kesesi bölgesinde meydana gelen rahatsızlıklardaki basınca duyarlıdır (önemli tetikleyici nokta).

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Eksterior ve interior rüzgarı ve rüzgar ısısını tahliye eder, ısıyı serinletir, gözleri açar ve görmeyi kuvvetlendirir.

SK 20: Rüzgar hastalıklarında geniş düzenleyici etkili nokta.


“Feng Shi” “Rüzgarın Gölü”

Yer: Sternokleidmastoyid kasın insersiyonları ile artkafanın alt kenarındaki trapezıus kas arasındaki bölgede.

İğne, atlasın çapraz çıkıntı bölgesinde, artkafa ve atlas (üst kafa eklemeleri) arasındaki seviyede batırılır; splenitis capitis kasın içinden geçer, daha sonra semispinalis capitis kas doğrultusunda devam eder ve başın alt eğik kası ve başın üst eğik kasına yakın bir biçimde konuşlanır.

İğneleme derinliği: Kontralateral göz çukuru veya kontralateral üst kesici ön diş bölgesi doğrultusunda yaklaşık 1 sun ( başın pozisyonuna bağlı olarak).

! Omurga atardamarı büyük ölçüde 4 cm derinliğinde konuşlanır (çoğunlukla). SK 20 noktasına, Qi hissi genelde sadece bu yolla elde edildiği için, derin iğneleme uygulanır. Fakat zayıf hastalarda iğneleme derinliği 2 cm geçmemelidir.

İndikasyon: Rüzgardan kaynaklanan bütün hastalıkların semptomlarında (yani, aniden meydana gelenler) lokalizasyon ve yoğunluk çeşitlilik gösterir (örn., servikal sendrom, yüz felci, kulak çınlaması, göz nezlesi, alerjiler, grip hastalığı veya nezle türü enfeksiyonlar).

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Eksteriör ve interiör rüzgarı atmak için önemli bir nokta; karaciğer Yang’ını sakinleştirir, karaciğer ateşini ve ısısını serinletir, kasları ve tendonları rahatlatır, kanaldaki obstrüksüyonları açar, başı ve gözleri temizler, duyuları rahatlatır, Qi ve kanı harmonize eder, işitme ve görmeyi güçlendirir.

SK 21: Yerel nokta.


“Jian Jing” “Omuz Membası”

Yer: C7 spinöz çıkıntılı akromiyonu bağlayan hattın ortasında, mamiller hattın dorsal dikey ekstansiyonu üzerinde.

! C7’nin yeri nasıl belirlenir: C7 spinöz çıkıntı, baş retrofleksiyon halinde iken karına doğru kaymayan servikal omurganın ilkidir. Palpasyon esnasında, ilk olarak en belirgin spinöz çıkıntının ( büyük ihtimalle C7) antirefleksiyonda iken aranmasını önerilir ve böylelikle çıkıntı parmak ucu ile belirlenebilir. Retrofleksiyonda, parmak o bölgede kalır; eğer parmak hareket ederse, bu C6 dır. Aynı zamanda iki parmakla muayene de mümkündür: bir parmak farzedilen C6 çıkıntısının, diğeri ise C6 çıkıntısının üzerindedir. Retrofleksiyonda, üst çıkıntının ventral kayması hissedilebilir ve her iki spinöz çıkıntı birbirine yaklaşır.

İğneleme deriliği: 0.5-1 sun, derinin yüzeyine dikine, veya kuru iğneleme metodu kullanarak.

İndikasyon: Omuz ve boyundaki ağrı, baş ağrısı, doğum fasilitasyonu, tutulu plasenta, emzirme zorluğu, mastit. SK 20 noktası yaygın bir tetikleyici noktaya karşılık gelir.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Tendonları rahatlatır, kanaldaki obstrüksüyonları açar, Qi’ yi düşürür, uterin kasılması ve laktasyonu güçlendirir.

SK 30: Yerel nokta.


“Huan Tiao” “Çemberi Atlama”

Yer: Kalçanın lateral kısmı, büyük trokanter ve sakral hiyatus arasında bağlayıcı hat üzerinde, hattın dış ve orta üçüncüsü arasında. Çin’de, bu nokta genellikle lateral pozisyondaki hastalarda kullanılır.

İğneleme dernliği: 1-3 sun, dikine.

İndikasyon: Bel ağrısı, bel ağrısı-siyatik sendromu; önemli siyatik nokta; nevralji-alt ekstremite semptımları ve felci gibi, kozalji.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kanaldaki obstrüksüyonları açar, kanaldaki rüzgarı, soğuğu ve nemi atar, beli ve kalçayı güçlendirir.

SK 34: Safra kesesinin alt deniz noktası (alt He nokta). Tendonların ve kasların asıl noktası.


“Yang Ling Quan” “Yang Tepesi”

Safra Kesesi Meridyeninin Alt Deniz Noktası (Alt He Noktası)

Tendonlar ve Kasların Esas Noktaları

Yer: Fibulanın önü ve aşağısındaki bölgede.

! Bu noktayı bulabilmek için, ilk olarak pantolon kırışığının meydana geleceği bölgede fibulanın başının aranması tavsiye edilir.? Fibulanın başı, işaret parmağı ve orta parmaklar arasında her iki parmağında kaudal olarak kaydırılmasıyla ortaya çıkar. SK 34 noktası işaret parmağının altında, fibulanın başının hemen altında ve önünde yer alır. İğneleme kemiklerarası membranda gerçekleşir, yani, kaval kemiği ve fibula arasında. Diz büküldüğünde, fibulanın başının bulunması, uyluk biseps kası tendonunun kolaylıkla palpasyonun yapıldığı bölgenin takibi ile mümkündür.

Öneri: SK 34 noktasının iğnelenmesi derin fibular sinirin liflerini irite edebilir. Yaygın fibular sinirin iğnelenmesi aynı zamanda yüksek konumlandırıldığı takdirde de mümkün.

İğneleme derinliği: 1-2 sun, kaval kemiği ve fibula arasındaki kemiklerarası membrana doğru meyilli.

İndikasyon: Miyalgi, gonalji, koksalji, alt ekstremitede ağrı ve felç, kulak çınlaması, baş ağrısı, hipertansiyon.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Karaciğer Qi’sinin serbest akışını düzenlemek için önemli bir nokta, tendonları rahatlatır, karaciğeri ve safra kesesini düzenler, karaciğer Yang’ını ve rüzgarını sakinleştirir, nem ısısını atar, rutubeti ve balgamı atar, kanaldaki obstrüksüyonları açar.

SK 39: İliğin esas noktası.“Xuan Zhong” “Asılı Çan”

Ayağın kanalları, İliğin Esas Noktası

Yer: Lateral malleolusun en yüksek çıkıntısının 3 sun yukarısında, fibulanın anterior kenarında. Çin literatürü (Çin Akupunkturu ve Moksibüsyon) SK 39 noktasını bazen fibulanın arka kenarında konumlandırır. Buna basınç duyarlılığının palpasyonu ile karar verilir.

İğneleme derinliği: 0.5-2 sun, dikine.

İndikasyon: Akut tortikolis, baş ağrısı, servikal sendrom.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Jing’e fayda sağlar, iliği besler, karaciğer rüzgarını sakinleştirir, ısıyı ve nem ısısını atar.

Safra Kesesi Kanalı ile Bağlantılı Noktalar

SK 24

Safra kesesinin ön toplayıcı noktası (Mu noktası).

Me 19

Safra kesesinin arka taşıyıcı noktası (Arka Shu noktası)

SK 34

Safra kesesinin alt deniz noktası (Alt He noktası)

Safra Kesesi Kanalının İkili İlişkileri

Üstten alta bağlantı:

Üçlü Isıtıcı-Safra Kesesi

Yin-Yang bağlantı:

Safra Kesesi-Karaciğer