Serebrovasküler Hastalık

Akupedia sitesinden
Bu revizyon, sayfanın hem onaylanmış hem de en son revizyonudur.
Şuraya atla: kullan, ara

Serebrovasküler hastalık[değiştir]

Serebrovasküler hastalık, hastaneye yapılan nörolojik yatışların yarıdan fazlasını oluşturur. Genellikle 80%’i iskemik ve geriye kalanları da kan kayıplarıdır. İskemik inmede, beynin lokal bölgesini besleyen bir atardamarda kan akışının düşmesinden ötürü beyin disfonksiyonu meydana gelir. İskemik inmenin üç türü vardır: (1) tromboz, (2) embolizm ve (3) sistemik hipoperfüzyon. Hemorajik inmede, beynin içinde ve / veya beynin etrafındaki subaraknoid alana doğru lokal kan birikmesine sebep olan kan sızıntısı söz konusudur ve intrakraniyal basıncın yükselmesi beyin disfonksiyonuna yol açar. Kan kayıpları iki türe ayrılabilir: (1) intrakraniyal kanama ve (2) subaraknoid kanama. Akut evrede, bir kanama ile iskemik inmenin birbirinden ayırt edilmesi önemlidir, çünkü tedavi alt tiplere göre oldukça farklılık gösterir. Bu nedenle, tomogrofi ve anjiyografi gerekli olabilir ve bir teşhis koymak için beyin omurilik sıvısını incelemek gerekir. Hasta bilinci yerinde olmadığı sürece içinde, tüm çaba hayat kurtarmaya yönelik olmalıdır. Akut evre ile başa çıkabilmenin yolları hali hazırda çözümsüz kaldığı için, buradaki vurgu hastanın rehabilete edilip edilmemesi gerektiği sorusuna kaydı. İnme rahatsızlığından kurtulan hastalar motor eksiklik veya motor ve duyusal eksikliğe maruz kalabilirler. Genellikle, başlıca problemi motor eksiklik olan hasta, hem motor hem de duyusal eksikliği olan birinden daha rahattır.

Akupunktur tedavisi[değiştir]

Geleneksel Çin tıbbı inme için “Zhongfeng” (rüzgar-hasar) terimini kullandı. Nei Jing (722 – 221 M.Ö.) “Zhongfeng” terimini rüzgar gibi ekzojen zararların sonucu olarak açıkladı. Sun Simao (682 M.S.) “Thousand Golden Prescriptions” kitabında “Zhongfeng”in önce sağlıklı enerjinin kaybıyla daha sonrada ekzojen zararların vücudu istila etmesi ile alakalı olduğunu vurguladı. Qing Kraliyet’inin ünlü doktorlarından Wang Qingren (1830 M.S.), “Corrections on the Errors of Medical Works” adlı kitabında “Zhongfeng” in Yin eksikliği ve kan statizinden ileri geldiğini belirtti. Bu yüzden tedavinin asıl amacının “kan statizini ortadan kaldırmak için kan dolaşımını artırmak” olduğuna vurgu yaptı. Genellikle “Zhongfeng” in “internal yetersizlikten, daha sonra vücudu istila eden eksternal rüzgardan; ve karaciğer ve böbrek yetmezliğinden, bir de internal rüzgardan kaynaklandığı bilinir. Çin’de yaklaşık 2000 yıldan fazladır inme hastalarını tedavi etmek için akupunktur kullanılır. İnme hastalarının hem akut hem de iyileşme sürecinde akupunkturla tedavisi yapılabilir.

Akupunktur Noktalarının Belirlenmesi

Vücut Akupunkturu

Aşağıdaki bir ya da iki grup esas akupunktur noktası, herhangi bir zamanda hastanın durumuna bağlı olarak seçilir.

Esas Noktalar

Üst Ekstremite Felci İçin

   Jianyu         (KB – 15)
   Quchi          (KB - 11)
   Shousanli        (KB-10)
   Hegu          (KB – 4)  

Alt Ekstremite Felci İçin (iki grup)

Huantiao (G-30) Chengfu (Me-36) Fengshi (G-31) Zusanli (M-36) Sanyinjiao (Da-6)

Zhibian (Me-54) Xuehai (Da-10) Yanglingquan (G-34) Weizhong (Me-40) Xuanzhong (G-39) Sanyinjiao (Da-6)

Konuşma Zorluğu için

   Sishencong      (Sıradışı noktalar)
   Chengguang      (Me-6)
   Tongtian       (Me-7)

Dizartri ve 12.Kraniyal Sinir Felci

    Lianquan      (CV-23)
    Jialianquan     (Sıradışı noktalar)

Merkezi Yüz Felci İçin

    Sishencong     (Sıradışı noktalar)
    Chengguang     (Me-6)
    Tongtian      (Me-7)
    Dicang       (Mi-4)
    Jiache       (Mi-6)
    Xiaguan       (Mi-7)
    Yingxiang      (KB-20)

Yalancı Soğan İlik Felci veya Bulber Felç İçin (iki grup)

(1)Lianquan (CV-23)

  Jianlianquan       (Sıradışı nokta)

(2)Sishencong (Sıradışı noktalar)

  Lianquan        (CV-23)
  Jiachengjian      (Sıradışı nokta)

Üst Ekstremite Duyu Bozukluğu için

   Jianyu         (KB-15)
   Quchi         (KB-11)
   Hegu          (KB-4)

Alt Ekstremite Duyu Bozukluğu İçin

(1)Huantiao (G-30)

  Chengfu         (Me-36)
  Fengshi         (G-31) 
  Zusanli         (Mi-36)
  Sanyinjiao        (Da-6)

(2)Zhibian (Me-54)

  Xuehai          (Da-10)
  Yanglingquan       (G-34)
  Weizhong         (Me-40)
  Xuanzhong        (G-39)
  Sanyinjiao        (Da-6)

Kafada konuşlanmış olan bazı kanal noktası olmayan noktaların yanı sıra, yukarıda değinilen esas noktalar 6 kanala aittir, yani Kalın bağırsak, safra kesesi, dalak, mide ve mesane kanalı ve konsepsiyon damar. Dalak kanalı hariç bütün kanallar kafaya ulaşır ve böylelikle, geleneksel Çin tıbbına göre, bütün vücudu modüle etme yeterliliğine sahip olurlar. Xuehai (Da – 10) dalak kanalına aittir. “Kan dolaşımını artırma ve kan durgunluğunu atma” yeteneğine sahiptir. Sanyinjiao (Da – 6) dalak kanalına aittir. 3 bacak yininin buluşma noktasıdır ve karaciğeri ve böbreği etkileyebilir. Sanyinjiao’yu uyarmak yini güçlendirebilir ve aynı zamanda böbreği ve karaciğeri güçlendirir. Yukarıdaki sebeplerden ötürü dalak kanalının noktaları seçilir. Hemiplejili inme hastalarında, her seferinde üst ekstremite için bir set esas nokta ve etkilenen bölgenin alt ekstremitesi için ise bir set seçilir ve eğer her 3 ve 4 seansta, bir ya da iki esas nokta kombinasyon şekilde ve karşılıklı kullanılırsa hasta olumlu yanıt verecektir, örn. Quchi (KB – 11) ve Zusanli (Da – 36).

Ek Noktalar

Tonifikasyon İçin

    Zusanli    (Mi – 36)

Sedasyon İçin

    Neiguan    (P – 6)
    Shenmen    (H – 7)
    Anmian    (Sıradışı nokta)

Oriküla Terapi Hemipleji, afazi, disartri ve yalancı soğan ilik felçli inme hastalarının tedavisinde vücut akupunkturu tercih edilir. Kulak akupunkturu, hastanın baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, uykusuzluk ve / veya anksiyete şikayeti olduğunda kullanılır.

Baş Ağrısı İçin

    Frontal
    Şakak
    Oksipital
    Parietal
    Böbrek
    Karaciğer
    Shenmen
    Üçlü Enerji verici
    Subkorteks

Her seferinde 4-6 nokta seçilir.

Baş Dönmesi İçin

     Baş dönmesi noktası (veya Vertigo noktası)
     Subkorteks
     Semfatetik
     Shenmen
     Mide
     Karaciğer
     Böbrek
     Oksipital

Her seferinde 3-5 nokta belirlenir. Bu kulak noktaları arasında baş dönmesi noktası en önemli olanıdır.

Uykusuzluk İçin

       Shenmen
       Subkorteks
       Oksipital
       Böbrek
       Karaciğer
       Uykusuzluk noktası (Lokasyon: göz noktasının önünde)

Her seferinde 3-5 nokta kullanılır. Uykusuzluk noktası çok yararlı bir noktadır.

Kulak Çınlaması İçin

       İç kulak 
       Dış kulak 
       Safra kesesi
       Böbrek
       Şakak
       Üçlü Enerji verici

Her seferinde 3-5 nokta uyarılır.

Akupunktur Manipülasyonu[değiştir]

Vücut Akupunkturu

Genellikle, “iğneleme hissi” noktalarda tam olarak yakalanmalıdır ve her 5-10 dakikada bir iğneler saat yönünde ve saat yönünün tersine kuvvetlice çevirilir. Bu işlem 30-40 dakikalık tedavi esnasında uygulanır. Huantiao (G – 30), Zhibian (Me – 54), Chengfu (Me-36), Weizhong (Me – 40) gibi noktalar “iğneleme hissi” ayak parmaklarına yayılana kadar manuel olarak uyarılmalıdır ve Quchi (KB – 11) ve Shousanli noktalarının “iğneleme hissi” parmaklara kadar devam etmelidir. Lianquan (CV – 23) ve Jialianquan noktalarının uyarılması ile elde edilen “iğneleme hissi” dilin tümünü kaplamalıdır. Elektroakupunktur hem akut hem de iyileşme evresinde 2 / sec frekans aralığında yaklaşık 30-40 dakika düşük voltaj akım kullanarak uygulanabilir. Tedavi günde bir veya haftada üç uygulanır. Bir kür tedavi 10-12 seanstan oluşur. İki kür tedavi arasında 5-7 gün ara verilir.genellikle 2 ila 4 kür uygulanır. Her akupuunktur tedavisinin hemen ardından, en az 15-30 dakikalık aktif egzersiz tavsiye edilir.

Vaka Geçmişi[değiştir]

Hasta Y.M.: 56 yaşında işci erkek bir hastaya 3 ay önce iskemik inmeden ötürü sol hemipleji teşhisi konuldu. Sol bacağında meydana gelen zayıflıktan dolayı baston kullandı. Hastanın sağlık geçmişi diüretiklerle kontrol edilen hafif hipertansiyon dışında gayet iyiydi. Ailesinin serebrovasküler geçmişi pozitifti. Muayenede: akli durum normaldi. Sol nazolobial kıvrım sağ taraftan daha sışdı. Dilin ucu dışarı çıktığında sol tarafa doğru çekiyordu. Buna rağmen kraniyal sinirler normaldi. Durum, koldan çok bacağı kapsayan inkomplet bir sol hemipleji gibi görünüyordu. Sol tarafta tendon refleksleri yüksekti ve sol plantar refleks ekstansördü. Herhangi bir duyusal bozukluk bulunmadı. Bu bir sol hemiplejili serebrovasküler hastalık vakası idi.

Tedavi ve Daha Fazla Kür[değiştir]

Hasta yukarıda belirtildiği gibi tedavi edildi. Akupunktur noktaları şu şekilde seçildi: Jianyu (KB-15), Quichi (KB – 11), Hegu (KB – 4), Huantiao (G-30), Chengfu (Me – 36), Fengshi (G – 31), Zusanli (Mi – 36), Sanyinjiao (Da – 6). Bu noktalar elektro uyarıcı tarafından haftada üç kez uyarıldı. İlk üç seanstan sonra hasta o kadar mutluydu ki bazen bastonsuz yürüyebiliyordu. Tedavi kürünün (12 seans) sonundasol ekstremitelerinin hareketi faredilir biçimde ilerleleme gösterdi ve bastonsuz yürüyebildi. 7 günlük aranın ardından ikinci kürü aldı.

Takip[değiştir]

Akupunktur tedavisinden bir yıl sonra çalıştığı fabrikaya geri döndü.