Siringomiyeli

Akupedia sitesinden
Bu revizyon, sayfanın hem onaylanmış hem de en son revizyonudur.
Şuraya atla: kullan, ara

Siringomiyeli[değiştir]

Siringomiyeli çoğunlukla, beyin sapına doğru uzayan omurilik merkezi kanalındaki uzun boşuluklardan ötürü meydana gelen kronik ve yavaş ilerleyen bir hastalıktır ve klinik olarak bilinç kaybı, özellikle üst kolda musküler atrofi ve tropik değişiklikler meydana gelir ve şiddetli vakalarda üst kolda korteks-omurilik yolu dejenerasyonu semptomları görülür.

Pataloji[değiştir]

Omurganın üst servikal ve üst torasik bölgeleri en çok etkilenen bölgelerdir. Boşluk genellikle posteriyor boynuzun tabanında görülmeye başlanır fakat omuriliğin merkezi gri maddesine zaman zaman da merkezi kanalına doğru uzar. Boşluğun şekli büyük farklılıklar gösterir. Yuvarlak, oval, şekilsiz veya yarığa benzer olabilir. Genellikle sarı, koyu ve yüksek sıvı proteinli olan boşluk büyük ölçüde gliyal dokunun oluşturduğu bir duvarla çevrilidir. Omuriliğin etkilenen bölgesi genişler, özellikle enine düzlükte. Boşluğun yayılması, daha az dayanıklı olan gri maddeyi şiddetli bir şekilde etkiler. Daha yoğun olan beyaz madde ise bu yayılmadan daha az etkilenir. Bazı durumlarda, genişleme kemik erezyonu ya da anteroposteriyor diyametrenin genişlemesine yol açabiliyor.

Klinik özellikler[değiştir]

(1) Duyusal Semptomlar ve belirtiler. Siringomiyeli hastanın hayatı boyunca sürebilir. Birçok vakada hastalık onlarca yıl değişmeden devam edebilir. En sık 30 yaş ortalamalı 20 ve 40 yaş arası insanlarda görülür, fakat başlangıç semptomlarının henüz 3 yaşındaki çocuklarda ve 60-65 yaşlı insanlarda meydana geldiği biliniyor. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık meydana gelir. Başlıca klinik özellikler aşağıdaki gibidir: Çoğunlukla parestezi meydana gelir. Hasta hissizlik, karıncalanma, formikasyon, donuk his yaşar. Ağrı bazen ısrarcı ve şiddetlidir, omuzda ve üst kolda kök ağrısının karakteristiklerini sergiler.

(2) Motor semptomlar ve belirtiler. En erken motor semptomlar genellikle boşluğun anteriyor boynuza doğru yayılmasından ötürü güçsüzlük ve kuvvet yitimi meydana gelmesidir. Genellikle ilk olarak ellerin küçük kaslarında görülür çünkü lezyon çoğunlukla servikotorasik bölgede başlar. Daha sonra, önkol, kol ve omuz atrofisi görülür. Lezyon lateral bir şekilde korteks-omurilik yoluna doğru yayılırsa alt organlada korteks-omurilik yolu semptomları meydana gelebilir. Klinik açıdan bu durum spastik paraparezi olarak adlandırılır. Fakat, güç kaybı nadiren şiddetlidir. Büzücü kaslar genellikle çok az etkilenir.

(3)Tropik belirtiler ve semptomlar. Aşırı terleme veya terleyememe görülebilir, genellikle yüz ve üst organlarda. Horner sendromuna rastlanabilir. Senozi, hiperkeratoz, subkütan doku kalınlaşması, pigmentasyon ve deri ülseri gibi deride meydana gelen tropik değişiklikler çok fazla yaygındır. Bütün dokuları kapsayan gerçek hipertrofi bir organda veya vücudun yarısında görülebilir. Skolyoz veya kifoskolyoz sıkça görülür. Hastalar genellikle genişlemiş ve ağrısız olan charcot eklemleri sergileyebilir. Yukarıda değinilen belirtiler ve semptomlar baştan beri bilateral olabilir veya tek taraf diğerinden önce etkilenebilir.

(4)İlgili Abnormaliteler Siringomyeli çok sayıda abnormalite ile ilişkilidir, örn. kifoskolyoz, çarpık parmaklar, saç ve kulak anomalileri, servikal kaburga, spina bifida, baziler impresyon, boyun kısalmalı olan servikal vertebra füzyonu, Arnold-Chiari malformasyonu, vs.

Teşhis[değiştir]

Siringomiyeli konjenital bir omurilik hastalığıdır. Belirtiler ve semptomlar ışığında tipik vakaların teşhisi kolaydır. Bunlar genellikle üst kolda ve boyun bağlantısında ağrı, müsküler zayıflık ve üst organlarda atrofi ve şiddetli vakalarda spastik paraparezi. Fakat ilk evrelerde ve hızlı seyreden vakalarda teşhis zordur. Tomografi siringomiyeliyi gösterebilir, fakat bir boşluğun tam boyutunu göstermek zordur ve torasik bölgedeki boşluk tam olarak gösterilemeyebilir. Su intratekal enjeksiyonlu tomografi, örn. metrizamide, omuriliği net bir şekilde görüntüler. NMR görüntüleme siringomiyeli teşhisinde en hızlı ve en noninvaziv yöntemdir. Beynin tamamı ve servikal kord bir resimde gösterilebilir ve ayrıca omuriliğin torasik ve lumbar bölgeleri de tam olarak gösterilebilir. Sirenksin ve/veya tümörün tam boyutunu gösterebilir.

Akupunktur tedavisi[değiştir]

Akupunkturun siringomiyeliye faydası, özellikle ağrı ve paresteziyedir, spinal intramedüler tümöre değil. Bu nedenle spinal tümör veya sirenksin bir arada olması durumu akupunktur tedavisinden önce bertaraf edilmelidir. Akupunktur Noktalarının Belirlenmesi Ağrı farklı olarak yakıcı, acıtıcı, zonklayan fakat genellikle devam eden ve bu yüzden hastayı strese sokan türdendir. Akupunktur tedavisinin esas amacı ağrıyı rahatlatmaktır. Hasta ilgili ve en ağrılı bölgelere göre seçilen noktalarla tedavi edilir.

Vücut Akupunkturu Noktaları

Esas Noktalar (iki grup):

(1) Huatuojiaji noktalar, (sağ C3, C5, C7, sol C4, C6, T1.) (2) Huatuojiaji noktalar, (sağ C4, C6, T, sol C3, C5, C7.)

Ek noktalar (iki grup):

Eğer ağrı omuzlara ve üst organlara doğru yayılıyorsa, aşağıdaki noktalar eklenir: Jianyu (KB-15) Quchi (KB-11) Hegu (KB-4)

Eğer interskapular bölgede ağrı varsa, aşağıdaki noktalar eklenir:

Huatuojiaji noktaları, (sağ T2, T4, T6, sol T1, T3, T5.

                  veya sol T2, T4, T6, sağ T1, T3, T5.)

Eğer anteriyor göğüs duvarı üzerinde ağrı varsa, aşağıdaki noktalar kullanılır:

Tanzhong (CV-17) Shenmen (H-7)

Eğer ağrı kendini oksipital bölgede gösterirsa, aşağıdaki noktalar seçilir: Fengchi (G-20) Xuanlu (G-5)

Eğer ağrı başın üst kısmına çıkarsa, aşağıdaki noktalar eklenir:

Fengchi (G-20) Sishencong, veya Baihui (GV-20)

Her seferinde 6-10 nokta uygulanır.

Oriküla Akupunktur Noktaları

Boyun Göğüs Sempatik sinir Üçlü enerji verici Omuz Oksipital Endokrin Beyin sapı

Her seferinde 4-6 nokta uygulanır.

Akupunktur manipülasyonu[değiştir]

İğneler hızlı method yoluyla takılır. Bu işlem doğru iğneleme hissinin yakalanarak yapılır. İğnelerek bu pozisyonda 30-40 dakiaka kalır ve iğneler takıldıktan 15-20 dakika sonra tekrar uyarılır. Tedavinin sonunda iğneler bir kez daha tekrar uyarılır. Bir kür 10-12 seanstan oluşur. Hasta ağrının şiddetine göre günde bir veya iki günde bir tedavi edilir. Bir kürlük başlangıç tedavisinden sonra, eğer ilerleme kaydedilirse, bir haftalık aradan sonra diğer küre geçilebilir. İki vücut akupunkturu tedavisi arasında bir orikülaterapi eklenebilir ve bu hastanın faydasına olabilir.

Elektroakupunktur

İğneler “de qi” hissi alınana kadar manipüle edilir. Daha sonra iğneler aralıklı ve hastayı rahatsız etmeyecek yoğunlukta olan elektrik uyarıcıya bağlanır. 20-30 dakika elektrk akımı uygulanır. Bir kür tedavi 10-12 seanstan oluşur. Eğer ilerleme kaydedilirse diğer küre geçilebilir.

Oriküla Akupunktur Tedavisi

Kulak noktaları kalıcı iğnelerle iğnelenir ve günde üç kez bastırılır veya kulak noktalarına plaster yoluyla yapıştırılarak kuru bezelye taneleri uygulanır. Tedavi haftada iki kez uygulanır. Bir kür tedavi 4-6 seanstan oluşur. İki seans arasında bir günlük ara verilir. Konvansiyonel nonoperatif ve operatif tedavilerin sonuçları umut vaadetmiyor. Akupunktur tedavisi kolay ve güvenilirdir. Fayda gören az olsa da bu yöntem hiç yardım almamaktan çok daha iyidir. Devam tedavisi bir kaç ay boyunca haftada bir veya iki kez uygulanır.

Vaka Geçmişi[değiştir]

Hasta Z.G.: 37 yaşında erkek ve çiftçi olan bir hasta sol üst kolunun soğuk aldığını ve son yedi senedir sol serçe parmağının tam olarak bükülmediğini bildirdi. Ayrıca beş senedir progresif müsküler zayıflık, atrofi ve artan el tembelliği olduğunu bildirdi. Buna ek olarak, aynı zamanda hasta sıcak yiyecek aldığında yüzünde, üst organlarında ve göğsünde aşırı terleme meydana geldi. Yaklaşık iki yıl önce boynunun arka tarafında interskapular ağrı ve sol üst kolda yakıcı bir ağrı meydana geldi. B1 ve ve B12 vitamini aldı fakat herhangi bir fayda görmedi. Nörolojik muayene her iki elde de güç kaybı olduğunu ve ellerin küçük kaslarında orta dereceli atrofi oluştuğunu ortaya koydu. Sağ elin 4. ve 5. parmağındaki hafif kontraktürle bağlantılı olarak meydana gelen bu durum sol elde daha baskındı. C2’den T8’e kadar termoanestezi ve acı yitimi vardı. Hafif dokunma ve titreşime karşı duyarlılık normaldi. Üst kolların tendon refleksleri zayıftı. Dizler ve bileklerdeki reflekslerde herhangi bir artış görülmedi. Göğüsde hafif skolyoz ve asitmetri gözlemlendi.

NMR-görüntüleme, üst servikal bölge C2 seviyesinden yaklaşık T7’deki torasik bölgeye kadar yayılan ve omurilikte meydana gelen çok büyük bir intramedüler boşluk olduğunu ortaya çıkardı. Servikal bölgedeki boşluk Arnold-Chiari malformasyonuna (type 1-kronik tonsiler fıtıklaşma) bağlı olarak dikkat çekecek derecede genişlemişti.

Tedavi ve Daha Fazla Kür[değiştir]

Hasta aşağıda değinildiği gibi tedavi edildi. Akupunktur noktaları şu şekilde seçildi:

(1)Huatuojiaji noktaları, sağ C3, C7, T4, sol C5, T1, T6 Jianyu (KB-15), Quchi (KB-11), Hegu (KB-4)

(2)Huatuojiaji noktaları, sağ C5, T1, T6, sol C3, C7, T4. Shenmen (H-7).

Haftada üç kez elektroakupunktur uygulandı ve iki nokta grubu alternatifli olarak uygulandı. Ağrının şiddetinde başlangıç küründen sonra aşamalı olarak azalma görüldü. Daha sonra bir haftalık aradan sonra diğer küre geçildi. İki elektroakupunktur seansı arasında kulak akupunkturu uygulandı. Kullanılan kulak noktaları: Boyun, Omuz, Göğüs, Endokrin ve Shenmen. Dört kür tedaviden sonra yakıcı ağrı kayboldu.

Takip[değiştir]

Tedavinin bitiminden üç ay sonra yakıcı ağrı alevlendi. Hasta tekrar akupunktur tedavisi gördü.