Yöneten Damar

Akupedia sitesinden
Bu sayfanın onaylanmış revizyonudur; en son revizyon değildir. En son sürümü görüntüleyin.
Şuraya atla: kullan, ara

Yöneten Damarın Esas Noktaları

YD 4: Genel tonifikasyon noktaları.


“Ming Men” “Yaşam Kapısı”

Yer: L2 spinöz çıkıntının aşağısında.

YD 4 noktası Me 23 noktası ile aynı seviyede bulunur. Böbrek kanalının interior bir dalı burada katılır; bu nedenle YD 4 noktası Me 23 noktasının etkisini arttırır.

İğneleme derinliği: 0.5- 1 sun dikine, veya, kaudal doğrultuda meyilli. ! Literatür, çok nadir omurilik hasarları durumunlarını takiben aşırı derecede derin iğnelemeyi tanımlar. Tarif edilen doğrultuda yapılan iğneleme 1 sun’u geçmemelidir, ya da iğne dikine değilde hafif kaudal doğrultuda yönlendirilmelidir.

İndikasyon: Yang’ın tonifikasyonu için önemli bir nokta, özellikle böbrek Yang’ı için; bel ağrısı, ürogenital rahatsızlıklar, cinsel bozukluklar, kulak çınlaması, baş ağrısı.

! YD 4 noktası, böbrek ve mesane bozukluklarında Me 23 noktası kadar tonifiye edici etkiye sahiptir. Üşütme ve halsizlik semptomları olan hastalarda gereklidir.

Bu “bel ağrısı için dorsal tonifikasyon hattının” iğnelenmesi veya moksibüsyonu eş-zamanlı bel ağrısında önerilir. Uygun görünürse (basınca duyarlı olduğunda), Me 52 noktasının iğnelenmesi veya moksibüsyonu ( Me 23 noktasına 1.5 sun lateral) opsiyoneldir. Me 23 ve Me 52 noktalarının iğnelenmesi yerine, yanı sıra tarif edildiği üzere moksa trombositleri veya “sıcak noktalar” kullanılabilir.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Böbrek Yang’ını ve orijinal Qi’yi tonifiye eder, genetik Qi’yi besler, yaşam kapısını ısıtır (Ming Men), sırtı, bacakları, ve dizleri güçlendirir, soğuğu atar.

YD 14: Bütün Yang kanallarının kesiştiği nokta.


“Da Zhui” “Büyük Omur”

Yer: C7 spinöz çıkıntının aşağısında. ! C7 spinöz çıkıntı nasıl bulunur: C6’nın aksine, C7 baş arkaya doğru yaslandığınada ileri doğru kaymaz. Muayene, orta ve işaret parmakların varsayılan C6 ve C7 spinöz çıkıntıların üzerine konulması ile gerçekleşir. Eğer parmaklar doğru konuşlandırılırsa, baş arkaya yaslandığında ve üst spinöz çıkıntı ventral doğrultuda başka bir tarafa yönelirse parmaklar birbirine doğru hareket eder.

İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine.

İndikasyon: Baş ağrısı; nokta immünomodüle edici etkiye sahiptir; ateş, paralezi, kulak çınlaması.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Yang kanallarından patojenik faktörleri atar, rüzgar ısısını atar, vücut eksteriorunu rahatlatır, kanı sirküle eder, zihni(Shen) dinginleştirir.

YD 15: Lokal nokta.


“Ya Men” “Dilsizliğin Kapısı”

Yer: C2 spinöz çıkıntının yukarısında Me 10 noktası ile aynı seviyede, dorsal alın çizgsinin 0.5 sun yukarısında.

İğneleme derinliği: 0.5 sun, hafif kaudal doğrultuda. YD 15 ve YD 16 noktalarının her ikiside iğnelendiğinde: başın hafifçe öne eğilmesi ile hafif kaudal doğrultuda gerçekleşir. İğnenin ucu nükal bağda konuşlandırılmalıdır. Uyarılmamalıdır. YD 16 noktası derin iğnelendiği zaman, serebellomedüller sisternalin delinmesi riski vadır.

İndikasyon: Konuşma rahatsızlıkları için önemli bir nokta, özellikle çocuklarda; konuşma zorluğu, genel konuşma rahatsızlıkları, epilepsi, felç, servikal sendrom, ense sertliği, oksipital ağrı.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Konuşmayı stimüle eder, duyuları aydınlatır, zihni (Shen) temizler, ısıyı arındırır, interior rüzgarı bastırır.

YD 16: Lokal nokta.


“Feng Fu” “Rüzgarlı Saray”

Yer: Eksterior oksipital tümseğin altında, SK 20 noktası ile aynı seviyede.

İğneleme derinliği: 0.5 sun, hafif kaudal doğrultuda (Bkz. YD 15 noktası)

! Bkz. YD 15 noktası

İndikasyon: Baş ağrısı; kafa boyunca devam eden uzunluğuna akışı güçlendirir ( EX-BB 1 noktası ile kombinasyonda); kulak çınlaması, doğuştan anomali ya da konjenital anomali; eksterior ve interior rüzgar rahatsızlıkları için belirgin bir nokta; baş dönmesi, rinit, sinüzit.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Sedasyon metodu kullanıldığında, eksterior ve interior rüzgarı atar (SK 20 noktasından ayrı olarak, rüzgarı atmada en önemli nokta), zihni temizler; tonifikasyon metodu kullanıldığında: beyin fonksiyonlarını güçlendirir, zihne faydalıdır.

YD 20: Sistematik etkili lokal nokta.


“Bai Hui” “Yüz Kavşak”

Yer: Başın mediyan hattında, alın çizgisinden saça doğru 5 sun, her iki kulağında uçlarını bağlayan bir hat üzerinde, alman dili literatüründe kulak aksisi, kulak ucunun ve bağlayıcı hattın lokalizasyonu için rehber olarak gösterilir.

İğneleme derinliği: 0.5 sun, deri altından öne veya arkaya doğru.

İndikasyon: Önemli bir sedasyon noktası; duygusal harmonizasyon; baş ağrısı, uykusuzluk, anksiyete semptomları (KB 4 ve Mi 36 noktalarından ayrı olarak, en sık kullanılan noktalardan biridir).

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: İnterior rüzgarı atar, zihni temizler ve dinginleştirir, karaciğer rüzgarını ve karaciğer Yang’ını sakinleştirir, duyu organlarını açar.

YD 26: Lokal nokta, acil durum noktası.


“Shui Gou” “Rhen Zong” oalrak da bilinir “İnsanın Ortası”

Yer: Frontal mediyan hat üzerinde filtrumda, burun ve üst dudak kenarı arasında, filtrum-nazal bağlantı hattının 2/3 üst kısmında.

İğneleme derinliği: 0.5 sun, kraniyal doğrultuda meyilli.

İndikasyon: Kollaps, epileptik nöbet, akut bel ağrısı.

! Acil durumlarda ( İğne olmadığı zaman), burunun alt kenarına karşı el başparmağı ile aküpresür uygulanması önerlir.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Duyuları açar, zihni sakinleştirir ve bilinci yeniler, ısıyı serinletir, rüzgarı bastırır, sırtı destekler.

Yöneten Damar Kanalı ile Bağlantılı Noktalar.

İB 3:

Yöneten damar kanalının açılış noktası.