Üçlü Isıtıcı Kanalı

Akupedia sitesinden
Bu revizyon, sayfanın hem onaylanmış hem de en son revizyonudur.
Şuraya atla: kullan, ara

Üçlü Isıtıcı Kanalının Esas Noktaları (San Jiao Kanalı)*[değiştir]

ÜI 3: Tonifikasyon noktası.[değiştir]


“Zhong Zhu” “Orta Adacık”

Yer: Elin arka kısmında bir basınçda metakarpal Kemik IV ve V arasında, vücut-baş bağlantsına yakın.

İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, proksimal doğrultuda meyilli.

İndikasyon: Kulak rahatsızlıkları, çınlama, duyma zorluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, üst ekstremitede ağrı ve parezi için önemli bir nokta.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kulakları açar ve duymayı güçlendirir, ısıyı ve rüzgar ısısını atar, rüzgarı atar, kanaldaki obstrüksüyonu açar, beyini ve gözleri temizler.

ÜI 4: Kaynak nokta (Yuan nokta)[değiştir]


“Yang Chi” “Yang Göleti”

Kaynak Nokta (Yuan Nokta)

Yer (Çin): Dorsal bilek kıvrımının ortasına hafifçe ulnar (radyus/ulna ve proksimal karpal kemiklerin arasındaki artiküler çukur), parmakların ekstansör kas tendonuna ulnar, serçeparmak ekstansör kasın tendonuna radiyal.

! Parmakların ekstansör kas tendonu en iyi, üç uzun parmakla klavye kullanma egzersizleri yapılarak bulunur. Dorsal bilek kıvrımı genellikle sadece elin dorsal fleksiyonu ile görünür hale gelir. Eğer bütün bunlara rağmen hâla belirgin değilse, oryantasyon radyusun stiloid çıkıntısı ile proksimal doğrultuda hafifçe tümsek olan bir hat üzerindeki ulna arasında meydana gelir.

İğneleme derinliği: Yaklaşık 0.3 sun, dikine.

İndikasyon: Bilek afeksiyonları, üst ekstremitede ağrı ve parezi.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Rüzgar ısısını atar, tendonları rahatlatır, kanaldaki obstrüksüyonları atar, orjinal [Qi’ye] (Yuan Qi) fayda sağlar.

ÜI 5: Bağlayıcı nokta (Luo Noktası).Olağanüstü kanal Yang Wei Mai’nin Açılış Noktası.[değiştir]


“Wai Guan” “Dış Geçit”

Bağlayıcı Nokta (Luo Nokta) Olağanüstü Kanal Yang Wei Mai’nin Açılış Noktası

Yer: Radyus ve ulna arasındaki ÜI 4 noktasına 2 sun proksimal (dorsal bilek kıvrımının ortasına hafif ulnar, ÜI 4 noktasını olekranın ucu ile bağlayan bir hat üzerinde.

Öneri: Alt kolun supinasyonu ile, bağlayıcı hat yaklaşık olarak alt kol ekstansör kasın ortasında yer alır. Fakat, alt kollar normalde hasta sırt üstü uzandığı zaman pronasyon gerçekleşir. Bunun üzerine bağlantı hattı olekrana doğru orta hatta belirgin bir biçimde ulnar yaklaşır. Kolun bu pozisyonunda, oryantasyon için ÜI 4 noktası ile radyusun başı arasındaki hat kullanılır. ÜI 5 noktası direkt olarak bu hatta ulnar uzanır.

! ÜI 5 noktası dinamik palpasyon ile daha kolay bulunabilir. Bu amaçla doktorun işaret parmağı dorsal bilek kıvrımından radyus ve ulna arasında proksimal doğrultuda kayar. ÜI 5 noktasında, parmak deri kıvrımının artan kalınlığı ile tutuklu hale gelir. ÜI 5 noktası yaklaşık olarak Pe 6 noktasının karşısında yer alır.

İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine veya proksimal doğrultuda meyilli.

İndikasyon: Baş ağrısı, servikal sendrom, kulak çınlaması, bilek afeksiyonları, duyma zorluğu; hava değişikliklerine? karşı hassasiyet için majör bir nokta, üst ekstremitede ağrı ve parezi, şiddetli soğuk algınlıkları, deri egzaması.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Eksterior patojenik faktörleri atmak için önemli bir nokta, özellikle rüzgar ısısı, vücut eksteriorunu rahatlatır, ısıyı serinletir, toksinleri atar, kanaldaki obstrüksüyonları açar, artan karaciğer Yang’ını bastırır.

ÜI 14: Yerel nokta.[değiştir]


“Jian Liao” “Omuz Krevisi”

Yer: Kol 90° lik açı ile dışarı çekildiğinde meydana gelen, arka omuz bölgesinde, akromiyonun dorsal ucuna hafif kaudal.

! ÜI 14 noktası akromiyal kısım ve deltoid kasın spinal kısmının bir araya geldiği yerde bulunur. Kaslı insanlarda, deltoid kasın farklı parçaları (klaviküler, akromiyal ve spinal bölümler) belirgindir ve çizgilerini takip etmek kolaydır. ÜI 14 noktası arka çizginin kranial sonunda yer alır, akromiyonun dorsal ucuna kaudal. Akromiyonun dorsal ucu skapular omurganın lateral doğrultuda kolay palpasyonun yapıldığı kısmın takibi ile daha kolay bulunur.

İğneleme derinliği: 0.5-1.5 sun, dikine veya distal doğrultuda meyilli.

İndikasyon: Omuz bölgesinde ağrı; önemli lokal nokta.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Rüzgar, nem ve soğuk gibi eksterior patojenik faktörleri atar, kanaldaki obstrüksüyonları açar.

ÜI 15: Yerel nokta.[değiştir]


“Tian Liao” “Cennetsel Krevis”

Yer: SK 21 noktasına 1 sun kaudal, SK 21 ve İB 13 noktalarının arasında ortada, skapulanın süperiyor angulusunda.

! SK 21 noktası C7 spinöz çıkıntı ve akromiyonun alt kenarının arasında ortada yer alır. İB 13 noktası T2 spinöz çıkıntı ile İB 10 noktasının alt kenarının ortasında konuşlanır, koltuk altı dorsal çukurunun elongasyonunda skapula omurganın sağ üstünde.

İğneleme derinliği: 0.5-0.8 sun, dikine.

Dikkat! Pnömotoraks riski.

İndikasyon: Baş ağrısı, servikal sendrom, tortikolis, hava değişikliklerine karşı hassasiyet

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Rüzgar, nem ve soğuk gibi eksterior patojenik faktörleri atar, kanaldaki obstrüksüyonları açar.

ÜI 17: Yerel nokta.[değiştir]


“Yi Feng” “Rüzgardan Koruyan”

Yer: Kulak lobunun arkasında, mandibüla ve mastoid çıkıntı arasında.

Öneri: ÜI 17 noktası stylomastoid foramenden çıkan fasiyal sinire yakın yer alır. Derin iğneleme yapıldığında sinire batırma riski vardır.

İğneleme derinliği: 0.5-1.5 sun, dikine veya öne doğru meyilli.

! İğnenin ucu, mandibüla ve mastoid çıkıntı arasında genellikle kolay palpasyon yapılabilen birinci omurun transversal çıkıntısına yakın konumlanmış haldedir. Bu, noktanın üst kafa eklemlerinde neden etkisi olduğunu ifade eder (İndikasyona bakınız).

İndikasyon: Kulak çınlaması, duyma zorluğu, baş ağrısı, trigeminal nevralji, fasiyal nevralji, fasiyal parezi, spazmoliz. Üst kafa eklemleri (atlanto-okspital eklemler) vücudun tüm tonusunda bir etkiye sahiptir ve denge periferal organ olarak önemli bir rol oynar.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Rüzgarı atar, kanaldaki obstrüksüyonları açar, ısıyı serinletir, görmeyi ve duymayı kolaylaştırır, duyuları rahatlatır.

ÜI 21: Yerel nokta.[değiştir]


ÜI 21 “Er Men” “Kulak Kapısı”

Yer: [İB 19] noktasının üzerinde supratrajik çentiğin seviyesinde, mandibülanın kondil biçimindeki çıkıntısının üst dorsal kısmının hemen arkasında.

! İğneleme ağızın hafifçe açılmasıyla gerçekleşir. Böylece, temporamandibüler eklem zedeleme riski olmasın diye ventral doğrultuda hafifçe hareket eder (iğneleme derinliği, yaklaşık 0.5 sun). Ağız iğne yerleştirildikten sonra açılır. İB 19 ve SK 2 doğrultusunda deri altından iğneleme de mümkündür. İğne daha öne ve daha az derin hareket ettirildiğinde de, bu noktalar etkilenir ve ÜI 21 noktasının tesiri artar ( ÜI 21 için olduğu gibi İB 19 ve SK 2 için de aynı indikasyonlar geçerlidir).

Öneri: ÜI 21 noktası orta temporal atardamarın çok yakınında yer alır; bu damarın iğnelenmesi, iğnelemeden önce nabzının palpasyonu ile önlenebilir.

İğneleme derinliği: 0.5 sun, dikine veya kaudal doğrultuda deri altından.

İndikasyon: Kulak rahatsızlıkları, gnatolojik hastalıklar, diş ağrısı, baş ağrısı.

Geleneksel Çin Tıbbındaki Tesiri: Kulağı açar, duymayı kuvvetlendirir, kanaldaki obstrüksüyonu açar, ısıyı serinletir.

Üst Istıcı Kanalı ile Bağlantılı Noktalar[değiştir]

CV 5[değiştir]

Üçlü Isıtıcının Ön Toplayıcı Noktası (Mu Nokta).

Me 22[değiştir]

Üçlü Isıtıcınn Arka Taşıyıcı Noktası (Arka Shu Nokta).

Me 39[değiştir]

Üçlü Isıtıcının Alt Deniz Noktası (Alt He Nokta).

  • Üçlü Yakıcı, Üçlü Enerji Verici olarak da bilinir.

Üçlü Isıtıcı Kanalının İkili İlişkileri[değiştir]

Üstten alta bağlantı:[değiştir]

Üçlü Isıtıcı-Safra Kesesi

Yin-Yang bağlantı:[değiştir]

Üçlü Isıtıcı-Perikard